Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
29 januari 2018

Vrede is…

Vrede is voor de meeste Nederlanders een vanzelfsprekendheid. Dit geldt lang niet overal ter wereld. Daarom wordt de vredesweek georganiseerd. Omdat vrede zo’n belangrijk Bijbels begrip is, legt Bijbelwetenschapper Roelien Smit deze week uit hoe vrede er volgens de Bijbel uitziet.

Vrede in de Bijbel
In de Bijbel komt het woord vrede meer dan 350 keer voor, een belangrijk woord dus. Vrede is een breed begrip. Het betekent in de Bijbel niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar het gaat om ‘heelheid’. Als er ergens vrede heerst, ontbreekt er niets en gaat dus alles goed. Een vreedzaam leven is volgens de Bijbel een goed, gezond en veilig leven, onder de bescherming van God. Er heerst welvaart en mensen leven in harmonie met zichzelf, met anderen en met God. Het is lang niet altijd vrede in de Bijbel, maar er zijn veel momenten waarop het wel vrede is. Die vrede kan er verschillend uitzien.
 
Vrede is… de afwezigheid van oorlog
In het Bijbelboek Jesaja wordt een aantal keer gesproken over de vrede. Een van de bekendste teksten staat in Jesaja 2:2-5. De volken zullen hun zwaarden en speren laten smelten in het vuur, en er gereedschap van maken. Niemand zal dan meer weten wat oorlog is. Precies het tegenovergestelde van Joël 4:10, waar mensen in bijna dezelfde woorden juist opgeroepen worden om van hun ploegijzers en snoeimessen wapens te maken!
 
Vrede is… onbezorgd onder je vijgenboom zitten
Rustig kunnen zitten in je wijngaard of onder je eigen vijgenboom: in de Bijbel is dit het ultieme teken van vrede. Als je daar tijd voor hebt, heb je genoeg te eten en kun je rustig van je bezit genieten. Dan is het vrede.
Bij één Bijbelse koning wordt dit beeld ook gebruikt: bij koning Salomo. Tijdens zijn regeringsperiode is het vrede in zijn koninkrijk, want de mensen hebben genoeg te eten en te drinken. Ze zijn gelukkig.
 
Vrede is… een vrucht van de Geest
Paulus begint bijna al zijn brieven met het wensen van de vrede van God aan zijn lezers. Hij noemt ‘vrede’ ook als een van de vruchten van de heilige Geest: ‘Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil.’(Galaten 5:22-23, Bijbel in Gewone Taal).
 
Vrede is…
In de Bijbel gaat het dus vaak over vrede. Soms als daadwerkelijke toestand, vaak ook als ideaalbeeld. Vrede is ook in de Bijbel iets waar mensen samen naar moeten streven. Vrede kun je niet in je eentje hebben, het heeft altijd te maken met de ander. We kunnen eraan werken door onze wapens om te smelten, door om te kijken naar de ander en goed te zijn voor hem of haar. Als dat gebeurt, kunnen we allemaal onder onze vijgenboom zitten en is het leven goed.
 
De vredesweek
De vredesweek bestaat sinds 1967 en wordt georganiseerd door PAX. Dit jaar staat de vredesweek in het teken van ‘Vrede verbindt’. Met dit motto wordt opgeroepen tot ontmoeting en verbinding. Lees hier meer over de vredesweek.


Deze blog is geschreven door oudtestamenticus en NBG-bijbelvertaler Roelien Smit.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons