Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
4 juli 2019

Vertaaluitdaging: Sirach 16:1

Wie in de vakantie graag z’n tanden zet in puzzels, kan wellicht plezier beleven aan de volgende vertaalkwestie. Soms kunnen kleine vertaalproblemen tot grote frustratie leiden. Het eerste vers van Sirach 16 is zo’n geval:

Μὴ ἐπιθύμει τέκνων πλῆθος ἀχρήστων 
μηδὲ εὐφραίνου ἐπὶ υἱοῖς ἀσεβέσιν· 

Het Grieks is niet ingewikkeld. Letterlijk vertaald staat er: ‘verlang niet naar een menigte van niet-deugende kinderen / en verheug u niet over goddeloze zonen’. 
De NBV geeft dit vers als volgt weer:

‘Verlang niet naar veel kinderen als ze niet deugdzaam zijn, / wees niet blij met goddeloze zonen.’

Het probleem zit ‘m in de moeizame formulering van de eerste stiche: ‘verlang niet naar veel kinderen als ze niet deugdzaam zijn’. Het eerste deel, ‘verlang niet naar veel kinderen’, richt zich op wat komt, terwijl ‘als ze niet deugdzaam zijn’ het resultaat impliceert: dat weet je pas achteraf. Het levert een zin op die wringt.

Hoe formuleer je dit in soepel Nederlands? Een van de vertalers kwam met het volgende voorstel:

‘Een groot gezin is alleen begerenswaardig als de kinderen deugen’. 

Dat is fraai verwoord en lijkt precies de gedachte van het Grieks. Maar het vraag om een omkering van de zin en verregaande omzettingen van het Grieks. En voor een goede aansluiting zou ook de vervolgzin moeten worden aangepast.

Is er een manier om dit soepel en adequaat te verwoorden in een zin die de vorm van het Grieks dichter benadert?

We dagen u graag uit om mee te denken en uw suggestie op te sturen naar info@Bijbelgenootschap.nl o.v.v. suggestie voor Sirach 16:1. 

Spelregels: Iedereen mag een suggesties insturen; we laten u weten ze ontvangen te hebben maar kunnen er niet inhoudelijk op reageren; de winnende oplossing wordt beloond met een kleine attentie.   

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons