Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
28 maart 2019

Veelgestelde vragen rond The Passion

Wie was Jezus? En waarom moest hij sterven? Het verhaal van The Passion roept voor veel mensen vragen op. 

Waarom heet Goede Vrijdag ‘goed’?
De naam ‘Goede Vrijdag’ staat niet in de Bijbel, maar komt uit de kerk. De naam komt van de ‘Goede Week’. Deze week wordt soms ook wel de ‘Stille Week’ of de ‘Heilige Week’ genoemd. Ook in het Frans of Engels doen mensen hetzelfde. Volgens sommige mensen wordt de dag ook ‘goed’ genoemd omdat de dood van Jezus goed is voor de wereld. Andere mensen denken dat het een versimpeling is van ‘Gods Vrijdag’. Dit is zeker onjuist.

Wat betekent messias?
Messias is afgeleid van het Hebreeuwse woord masjiach. Het betekent gezalfde, en het wordt in het Nederlands weergegeven als ‘messias’. De Griekse weergave van ‘messias’ is christos, in het Nederlands bekend als Christus. In het Nieuwe Testament krijgt Jezus deze titel. In de tijd van Jezus werd er door joodse mensen gehoopt op een messias. Hij zou een einde maken aan de Romeinse overheersing en van Israël weer een koninkrijk maken. De leerlingen van Jezus en het volk dachten dat Jezus misschien deze messias was. Twee gebeurtenissen kunnen daarbij een belangrijke rol gespeeld hebben: de intocht in Jeruzalem (Lucas 19:29-40) en de reiniging van de tempel (Lucas 19:45-48).
Uiteindelijk voldoet Jezus niet aan de bestaande joodse verwachtingen over de messias. Maar zijn volgelingen blijven geloven dat hij de messias is.
De overtuiging dat Jezus de messias was, is waarschijnlijk snel na zijn leven verspreid geraakt. Het geloof in zijn opstanding was daar de oorzaak van. Het leven en sterven van Jezus, en zijn opstanding, werd gezien als een vervulling van oude verwachtingen. En vanuit dat geloof werd heel het leven en werk van Jezus als messiaans bestempeld.

Waarom moest Jezus dood?
In de Bijbel vind je een aantal redenen:

  • Het was Gods plan. Zo konden mensen gered worden. (Romeinen 5:6-11)
  • Door Jezus’ dood zijn onze zonden vergeven. (1 Korintiërs 15:3-4)
  • De leiders van het volk waren bang voor Jezus en zijn boodschap, bijvoorbeeld over Gods nieuwe wereld. (Marcus 14:1-2)
  • De Romeinen waren bang voor een opstand. Kruisiging was een Romeinse straf. (Johannes 11:47-48)

Waarom staat Jezus op uit de dood?
Door de opstanding maakt God duidelijk dat Jezus helemaal bij hem hoort. Het geloof dat Jezus door God opgewekt is uit de dood, sluit dus aan bij het joodse geloof dat God de macht heeft over leven en dood. Door Jezus op te wekken uit de dood, onderstreept God het belang van het optreden en het leven van Jezus. En de opstanding is de inspiratie voor de gemeente om door te gaan met het verkondigen van de boodschap van Jezus.

Waarom zei Jezus ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten?’
Dit is een citaat uit Psalm 22:2. Het klinkt als een vertwijfelde uitroep van Jezus. Maar het kan ook zijn dat Matteüs dit vers als titel gebruikt en bedoelt dat Jezus de hele psalm opzei. De Psalm zou dan op Jezus zelf kunnen slaan. Lees de hele psalm eens en let op het slot.

Waar staan het brood en de wijn voor die Jezus eet en drinkt met zijn discipelen?
Brood en wijn staan voor Jezus’ lichaam en bloed. Beide zijn symbool voor zijn leven, dat hij aan het kruis opgeeft. Jezus roept zijn leerlingen op om de maaltijd in zijn naam te blijven vieren. Zo is het een vooruitblik op Gods nieuwe wereld, waarin Jezus de maaltijd zal gebruiken met de mensen die in hem geloven (Marcus 14:22-26).

Waarom is het verhaal van Jezus een verhaal van hoop?
De dood heeft niet het laatste woord. Na de dood is er nieuw leven. Dat is dus een verhaal van hoop. Dankzij Jezus’ opstanding konden de zonden van mensen vergeven worden en is er een nieuw begin gemaakt. (Romeinen 5:6-11 en 1 Korintiërs 15:3-4)

Waarom mochten de discipelen niet doorvertellen dat Jezus de Messias was?
In de evangeliën maakt dat duidelijk dat de leerlingen niet goed begrijpen wie Jezus is. Pas na zijn opstanding kunnen ze echt begrijpen wie hij is. Hij is anders dan ze dachten en daarom kunnen ze voor Pasen beter zwijgen. En tegelijkertijd is het een verklaring van de Bijbelschrijvers waarom niemand Jezus kende toen hij nog leefde: niemand mocht het doorvertellen.

Wie is Judas?
In de Bijbel staat niet veel over hem. Hij wordt in ieder geval gewoon tot de twaalf leerlingen van Jezus gerekend. Hij hoorde er dus helemaal bij. Tot hij hielp om Jezus gevangen te laten nemen. In The Passion wordt vooral de nadruk gelegd op het feit dat hij teleurgesteld was in Jezus. 

Waarom verraadde Judas Jezus?
In de Bijbel staat niet veel. In Lucas 22:3 staat de duivel in Judas kwam. Volgens Johannes was Judas een dief (Johannes 12:6). In The Passion wordt vooral de nadruk gelegd op het feit dat hij teleurgesteld was in Jezus. 

Wat is de Bergrede?
De Bergrede is een lange toespraak van Jezus uit Matteüs 5-7. De naam is afgeleid van de inleidende verzen (Matteüs 5:1-2) waar staat dat Jezus op een berg gaat zitten en dan het woord neemt.Je kunt het zien als een soort samenvatting van Jezus’ verkondiging. Matteüs legt in zijn evangelie veel nadruk op de navolging van Jezus. Centraal staat bij hem het in praktijk brengen van de leefregels die Jezus geeft.

Roelien Smit
Bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons