Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
26 juni 2018

Vakantieboekje: Gratis aanvragen

De vakantie staat voor de deur, wat een heerlijk vooruitzicht! Het is bij uitstek de periode om even helemaal los te komen van het dagelijks leven. Vaak bevind je je in een andere omgeving en neem je de tijd om bewust te genieten. Het is ook een moment om je te bezinnen en reflecteren. Met ons vakantieleesrooster lees je iedere dag een stuk uit de brief van Paulus en Filippenzen en een inspirerende uitleg.

‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’ – ken je dat prachtige lied op een melodie van Beethoven? Hetzelfde kopje zou je boven de brief van Paulus aan de Filippenzen kunnen zetten.

Paulus raakt er maar niet over uitgepraat hoe blij hij is – met de liefde van God, met het goede nieuws over Jezus Christus, met het geloof van de Filippenzen en de hulp die zij hem hebben aangeboden. Al die blijdschap lijkt helemaal niet te passen bij de plek van waaruit Paulus deze brief schrijft: geen fraai vakantieadres, maar de gevangenis in Efeze of Rome.
Of misschien toch wel?

Door zijn gevangenschap kan Paulus niet meer van de ene naar de andere plek trekken om het goede nieuws te verkondigen. Hij is gedwongen om stil te zitten en helemaal afhankelijk van wat anderen over hem beslissen. Maar juist in die situatie ervaart hij hoe krachtig het evangelie eigenlijk is, en hoe blij hij ervan wordt. Zijn gevangenschap geeft hem de kans om na te denken over de dingen die er echt toe doen. En hij merkt: als ik me op Christus blijf richten, ervaar ik een vrede en een vreugde die losstaat van mijn omstandigheden, en die ‘alle verstand te boven gaat.’

In dit vakantieleesrooster staan de warme woorden van Paulus aan de Filippenzen centraal. We hopen dat je er door geïnspireerd mag raken!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons