Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
10 november 2017

Nieuwe Bijbelvertaling in revisie

​Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Duizenden betrokken lezers hebben in de afgelopen jaren hun suggesties kenbaar gemaakt. Die worden nu gebruikt om de NBV te verrijken. Vandaag maakt het NBG bekend hoe de revisie wordt aangepakt, tijdens een symposium in Houten. ‘De Nieuwe Bijbelvertaling is al jaren een veelgebruikte en zeer geliefde vertaling in het Nederlandse taalgebied. Vorig jaar nog werd de NBV verkozen tot het belangrijkste boek van Nederland. En met ruim 1,5 miljoen verkochte exemplaren is het een toonaangevende vertaling in kerkelijke en culturele kring’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘We reviseren de komende jaren de tekst uit 2004, zodat de vertaling nog bruikbaarder wordt. Aan de enorme stapel binnengekomen brieven en e-mails zie je hoe zeer de vertaling leeft. Deze reacties worden meegewogen bij de herziening. Het revisieteam gebruikt ze als input om de kwaliteit van de NBV nog verder te versterken, binnen de vertaalmethode van de NBV. We werken toe naar een versie van de NBV die iedereen nog meer als zijn of haar Bijbel kan omarmen. Het streven is om de gereviseerde NBV in 2020 klaar te hebben.’

Speerpunten

Enkele belangrijke speerpunten van de revisie zijn: het versterken van de consistentie en het toetsen van vertaalkeuzes die volgens lezers te veel invulling met zich meebrengen.  Een voorbeeld van dat laatste is te zien in Genesis 1:2. In de huidige NBV staat: ‘De aarde was nog woest en doods’. ‘Nog’ geeft hier volgens veel lezers te veel invulling. In de gereviseerde tekst is er daarom voor gekozen om dit woordje weg te laten.
Verder worden in de gereviseerde NBV ‘eerbiedskapitalen’ ingevoerd: hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest. Het is gebleken dat heel veel lezers het ontbreken van zulke hoofdletters als een groot gemis ervaren. Daarnaast zien we dat het gebruik van deze hoofdletters in het Nederlands de norm is gebleven. Om die redenen worden ze in de gereviseerde NBV opgenomen.
Deze en andere veranderingen worden toegelicht op het symposium en in Met Andere Woorden, het vakblad Bijbel en vertalen. Daarvan verschijnt vandaag een themanummer over de revisie.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons