Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Mijn Bijbel geeft richting

Je innerlijke GPS

Je hebt allerlei ideeën en plannen. Maar hoe kun je weten of je de juiste richting opgaat? Een hoop kansen, nog meer keuzes, druk van anderen en nog meer druk van jezelf. Soms weet je het niet meer. Ben je de weg kwijt?

Dit zegt de HEER:
Je staat op een kruispunt, kijk goed!
Vraag na hoe de oude wegen liepen.
Welke weg leidt naar het goede?
Sla die in, en vind rust.
Jeremia 6:16

Wanneer je voor een belangrijke keuze staat, een wending wilt geven aan je werk of met vragen zit over je plaats in deze wereld, ga dan eens naar buiten. De natuur in. Je hoofd en hart leren elkaar onderweg weer vinden. Je haalt anders adem. Je ziet weer goede wegwijzers. Je hervindt het diepe vertrouwen dat alles goed komt. Je bent even met God op weg.

Een mens kiest in eigen ogen steeds de juiste weg,
de HEER toetst wat hem ten diepste beweegt.

Spreuken 16:2

Kom en volg Mij

Je hoeft je route ook niet altijd zelf uit te stippelen om gelukkig te worden. Soms volstaat het om gewoon de ogen en oren te openen…

Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei:

‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’ Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.
Marcus 1:14-18

Als Jezus deze mannen niet had geroepen, hadden ze Hem waarschijnlijk niet eens opgemerkt in hun dagelijkse bezigheden. Als zij hun oren niet hadden geopend, hadden ze de kans van hun leven gemist. Jezus’ boodschap geeft een nieuwe richting aan hun leven. Waar wachten ze nog op? Waar wachten wij op?

Ik geloof in jou

Soms word je op weg geroepen. Ziet iemand iets in jou. Dat geeft je enorme kracht en vertrouwen. Nadat Jezus de mensen de weg wijst naar een gelukkig leven, spreekt Hij zijn geloof in hen uit: ‘Jullie kunnen het, jullie zijn waardevol!’

‘Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’
Matteüs 5:13-16

Kome wat komt

Het voelt erg fijn, mensen zoals Jezus, die op je vertrouwen. Maar terwijl je probeert zout en licht te zijn voor mensen, weet je nog steeds niet hoe de toekomst zal uitpakken. Hoe erg is dat eigenlijk? Onderweg naar Gods koninkrijk gebeuren de wonderlijkste dingen…

‘Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’
Matteüs 6:31-33

Tot slot nog een gouden reistip uit Psalm 34:

Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?
Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

Psalm 34:13-15

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons