Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
25 juni 2020

Mijn Bijbel App wordt internationaal: Wat maakt de Nederlandse app uniek?

“We kunnen veel leren van Bijbelgenootschappen in andere landen”, vertelt uitgever Stefan van Dijk van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). “De nieuwe Duitse Mijn Bijbel app biedt theologische uitleg van hoge kwaliteit.” Van Dijk is verantwoordelijk voor het uitgeven van fysieke Bijbels in Nederland, maar ook voor digitale verspreiding van de Bijbel. “Door samen te werken bereiken we meer mensen met Gods Woord.”

Hoe brengt de Mijn Bijbel app de Bijbel dichtbij?

“De samenleving digitaliseert. Dit zien we ook bij de Bijbel. Vroeger gaf het Nederlandse Bijbelgenootschap de Bijbel uit op floppy disks en cd-roms. Dit is langzaam verschoven naar websites en in een hoog tempo verschuift dat nu naar apps. Het grootste deel van de mensen gebruikt de Bijbel van het NBG via een mobiel apparaat. Je kunt in de app Mijn Bijbel niet alleen de Bijbel lezen en beluisteren, maar ook allerlei leesplannen volgen. Verder plaatst de app ook een aantal keer per week blogs die je helpen de Bijbel te verbinden met de dagelijkse praktijk.”

“We zien dat veel mensen de Bijbel mobiel lezen. Het totaal aantal gebruikers van onze Bijbelsite ligt hoger dan dat van de app-gebruikers. Als je kijkt naar mensen die de Bijbel dagelijks digitaal lezen, dan zie je dat de helft hiervan dit doet via de Mijn Bijbel app. Deze Bijbel verslijt niet. Het is erg handig dat mensen door de app de Bijbel altijd bij zich hebben. “

“De Bijbel als boek blijft natuurlijk ook van grote waarde. Wie in de app de Bijbel leest, ziet soms de Bijbel minder als geheel, maar richt zich meer op één vers of een hoofdstuk. Zelf vind ik de combinatie van het papieren boek en de app erg mooi. Beide vormen van de Bijbel hebben hun voor- en nadelen. Het is mooi dat het NBG allebei aanbiedt. Zo sluit je aan bij verschillende mensen en verschillende situaties en behoeften.”

Welke andere landen maken gebruik van de Mijn Bijbel app?

“Het maken van een website en een app kost veel werk en geld. Bijbelgenootschappen van over de hele wereld zijn met elkaar verbonden. Toen we zagen dat de app in Nederland succesvol was zijn we gaan onderzoeken hoe andere Bijbelgenootschappen baat kunnen hebben bij wat we hier in Nederland ontwikkeld hebben. We hebben vorig jaar een app gelanceerd in samenwerking met het Fins Bijbelgenootschap, daarna volgde Duitsland. Nu zijn we bezig met het ontwikkelen van een app in Kenia, Brazilië en andere landen.” De basis van de websites en apps zijn in elk land hetzelfde. Toch zijn er inhoudelijk veel verschillen. “De Bijbelgenootschappen daar kennen hun land, cultuur en taal. Zij maken de vertalingen en de context beschikbaar die passen bij hun land.”

“De combinatie van website en app vormt een modulair pakket waar een Bijbelgenootschap uit kan kiezen wat bij hun land past. Zo zijn er landen die ervoor kiezen om bijvoorbeeld blogs, leesplannen of de grondtekst weg te laten. In Nederland kun je die bronteksten in het Grieks en Hebreeuws lezen, ook in de app. Ook plaatsen we dus regelmatig blogs. Sommige Bijbelgenootschappen vinden dat minder belangrijk. In Finland hebben ze ervoor gekozen het officiële landelijke kerkelijk leesrooster op hun site te plaatsen; dat hebben wij in Nederland weer niet.”

Komen er nog nieuwe features bij in de NBG-app?

“Daar zijn we mee bezig. De app in Duitsland is vrij uitgebreid. Het Duitse Bijbelgenootschap richt zich niet alleen op gewone Bijbellezers, maar ook op voorgangers. Zo vind je in de Duitse app naast verschillende Bijbelvertalingen ook wetenschappelijk materiaal voor voorgangers. Dit is een soort portfolio met onderwerpen als godsdienstonderwijs en wetenschappelijke artikelen over de bronteksten van de Bijbel.

We gaan nu na of we dat in de Nederlandse app kunnen toevoegen. Daarmee kun je achterhalen uit welk Grieks manuscript bepaalde tekstgedeelten uit het Nieuwe Testament afkomstig is. Daarnaast bevat de Duitse app informatieve artikelen over bijvoorbeeld personen en plaatsen in de Bijbel. Die teksten zijn nu nog alleen in het Duits beschikbaar. Door samen te werken als Nederlands Bijbelgenootschap met Duitsland en andere Bijbelgenootschappen ontwikkelen we op die manier een steeds beter product om Gods Woord te verspreiden.”

In januari hebben jullie meegedaan aan een ‘hackathon’ om te kijken wat studenten zou helpen de Bijbel weer te lezen. Hoe ging dat?

“Op de Hackathon zat Google om de tafel met Bijbelgenootschappen uit onder andere Finland, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Samen met studenten uit deze landen hebben we gekeken naar wat hen zou helpen om meer met de Bijbel aan de slag te gaan. In internationale groepjes zijn er verschillende ideeën verder uitgewerkt en concepten opgezet. Het was inspirerend en boeiend om samen te werken met jonge mensen met verstand van de nieuwe technieken en betrokkenheid op de Bijbel. Door de doelgroep, studenten, hierbij te betrekken kun je beter bij hen aansluiten en iets ontwikkelen waar ze echt mee geholpen zijn. We houden intensief contact met de studenten die uit Nederland bij de Hackathon aanwezig waren en studeren op mogelijkheden om enkele van de ideeën uit te werken. Denk bijvoorbeeld aan een app voor op je smartwatch die jou teksten stuurt die passen bij hoe je je voelt. Zulke functies zijn niet in een handomdraai te ontwikkelen. We blijven dus aan de app sleutelen om die te verbeteren.”

Welke toekomstplannen zijn er nog meer bij het NBG? “Wat ik nu al mooi vind aan de app en de site is dat er vertalingen te vinden zijn die veel gebruikt worden in Nederland en Vlaanderen. Van de Willibrordvertaling tot de Bijbel in Gewone Taal. We zijn uitgever, maar we zijn er als NBG vooral om het gebruik van de Bijbel te bevorderen. Daarvoor is de app heel belangrijk. Waar we momenteel ook aan werken is een verdere verbetering van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Er zijn sinds de presentatie in 2004 talloze reacties binnengekomen op de NBV en met theologen en vertalers gaan we grondig door heen. De NBV wordt hoog gewaardeerd door de lezers, maar als NBG vragen we ons continu af: Kan het toch niet nog beter? In oktober 2021 verwachten we de vernieuwde NBV te publiceren.”

Stefan van Dijk is verantwoordelijk voor het uitgeven van Bijbels, kinderBijbels en Bijbelgerelateerde uitgaven bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Zijn werkgebied betreft gedrukte uitgaven en digitale producten. Als manager leidt hij de afdeling die de ontwikkeling, productie en verspreiding van deze producten verzorgt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons