Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
7 april 2021

Meer dan ‘iets’

De Bijbel blijft het meest verkochte boek ter wereld. Maar wat gebeurt nadat hij eenmaal is aangeschaft? Wat doen die oeroude woorden anno 2021 met ons? Zetten ze ons in beweging, of juist stil? Bemoedigen ze of houden ze ons een kritische spiegel voor? Helpen ze ons om anders naar de wereld te kijken, of richten ze onze blik juist op iets of Iemand anders? We vroegen het aan Bijbellezers met levensverhalen zo veelkleurig als de Bijbel zelf. In deze aflevering Arenda Haasnoot, predikant.

Wat heb ik eigenlijk met de Bijbel?

Voor mij is de Bijbel meer dan een boek waarmee ik ‘iets’ heb. Ik lees de Bijbel vanwege de oude literatuur, en de diverse literaire genres. Ik lees de Bijbel vanwege de geschiedenis uit oude tijden. De Bijbel vertelt me over belangrijke godsdiensten in de wereld, zoals het jodendom, christendom en de oude religies van het Midden-Oosten. Verder hebben de Tien Geboden en andere wetten uit het Oude Testament veel landen geholpen om tot een grondwet en ethische normen te komen. De gehele westerse beschaving vindt haar basis in wetten en wijsheden die ik in de Bijbel tegenkom. Al eeuwenlang is hij ook een inspiratiebron voor kunstenaars, musici en schrijvers over de hele wereld geweest. Denk aan Rembrandt van Rijn, die niet alleen portretten, maar zovele Bijbelse taferelen aan zijn penseel toevertrouwde. Met veel plezier lees, ofwel bewonder, ik de Rembrandt Bijbel.

Toch heb ik een nog betere en mooiere reden gevonden om de Bijbel ter hand te nemen. Ik lees erin omdat het Gods Woord is! In de Bijbel lees ik niet alleen over mensen. De Bijbel gaat over God. Hij is de Schepper van alles wat er is. Hij houdt deze aarde en het heelal in stand. Hij was er voordat er ook maar iets was.
Hij gaf de eerste mensen het leven en het was zijn bedoeling dat de mensen in harmonie met Hem en met elkaar zouden leven. Al snel koos de mens voor een leven zonder God. In de wereld om mij heen kan ik duidelijk zien wat de gevolgen zijn van deze keuze. Ik snap waar alle gebrokenheid en ellende vandaan komt. In geen ander boek heb ik een betere uitleg kunnen vinden.
Maar dat is niet alles: in de Bijbel lees ik dat er een uitweg is. De Bijbel vertelt over Gods redding. God heeft ervoor gezorgd dat ik Hem weer kan ontmoeten en in eenheid met Hem kan leven. Gods plan om de mens te redden van alle gebrokenheid en de dood loopt als een rode draad door de Bijbel. Deze rode draad geeft mij vreugde en hoop, niet alleen voor vandaag, maar ook voor de toekomst.

In zesenzestig verschillende Bijbelboeken lees ik woorden van mensen die volgens de apostel Petrus niet uit zichzelf schrijven. Hij omschrijft het zo: ‘Heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken’ (2 Petr. 1:21). Allen vertellen zij over dezelfde redding en nabijheid van God.
Als de Bijbel het Woord van God is, dan rest mij geen andere conclusie dan dat ik het belangrijkste boek ter wereld in mijn handen heb. Of anders gezegd: als de God die ik ontmoet in de Bijbel werkelijk de allerhoogste God is, dan is er voor mij niets relevanter dan de Bijbel te lezen. Daarom lees ik iedere dag, zoveel mogelijk. Het liefste in 1 jaar de hele Bijbel door.
Er zijn diverse leesplannen waarmee ik in een jaar de Bijbel doorlees. Daarbij beken ik dat het dagelijkse leven het me niet gemakkelijk maakt om consequent door te lezen. Het is eenvoudiger om niet te lezen, dan om trouw verder te lezen.

De mooiste manier om de Bijbel te blijven lezen heb ik gevonden in het ‘biddend Bijbellezen’. Sommigen noemen deze methode ‘meditatief lezen’. Voor en tijdens het lezen bid ik of God tot mij wil spreken. Standaard heb ik een pen of potlood bij de hand om teksten te onderstrepen of aantekeningen te maken bij teksten die me opvallen of aangrijpen. Meestal komen deze teksten in gesprekken en ontmoetingen terug. Ze ondersteunen mij weer in het delen van mijn geloof met anderen. Het maakt dat de Bijbel al lange tijd en steeds meer een onmisbaar onderdeel is van mijn leven. Kort gezegd: ik kan niet zonder. Ik heb er niet ‘iets mee’. Nee, ik heb er alles mee.

Arenda Haasnoot
Predikant in de Protestantse gemeente De Brug in Spijkenisse

In haar boekje ‘Rust & Regelmaat bij God’, tien krachtige manieren om Bijbel te lezen (Royal Jongbloed) deelt zij handreikingen die ze zelf ontdekt heeft. Het is een verslag van haar eigen zoektocht om de Bijbel te blijven lezen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons