Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
23 september 2021

Lancering website theologischetijdschriften.nl

Op zoek naar relevante informatie en inspiratie bij het voorbereiden van een preek, artikel of Bijbelkring? Het Evangelisch College heeft sinds 22 september 2021 een nieuwe website waarop gezocht kan worden naar artikelen uit diverse Nederlandse theologische tijdschriften. Zo moet het makkelijker worden om theologische artikelen te vinden. Bijvoorbeeld uit het Bijbelvertaaltijdschrift Met Andere Woorden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Op dit moment heeft de website een doorzoekbare index van ruim 15.000 artikelen uit twaalf theologische tijdschriften: Amsterdam Cahiers, Eredienstvaardig, Inspirare, Kontekstueel, Laetare, Met Andere Woorden, Postille, Schrift, Soteria, StudieBijbel Magazine, Theologia Reformata en Wapenveld.

In de komende periode worden er meer artikelen uit andere tijdschriften toegevoegd. Te denken valt onder andere aan de volgende tijdschriften: Interpretatie, Handelingen, In de Waagschaal, Communio, Concilium, Kerk en Theologie, Nederlands Theologisch Tijdschrift, Radix, Tijdschrift Geestelijke Verzorging, Ophef, TussenRuimte, Jaarboek voor liturgieonderzoek, Tijdschrift voor Theologie en Sophie.

Er kan direct worden doorgeklikt naar de inhoud van een artikel als deze online beschikbaar is. De website is voor iedereen gratis te gebruiken.

In het vakblad Met Andere Woorden zijn veel waardevolle artikelen te vinden op het snijvlak van vertalen en Bijbeluitleg. Nu de artikelen uit Met Andere Woorden ook via theologischetijdschriften.nl te vinden zijn, kunnen ze bij nog meer mensen onder de aandacht komen.

De waarde van de website

Initiatiefnemer en projectleider Henk ten Voorde legt uit wat de waarde is van de website: ‘Bij mijn werk als Bijbelonderzoeker maak ik graag gebruik van inzichten van anderen. Er zijn tientallen Nederlandstalige theologische tijdschriften die bij elkaar een rijke bron vormen voor het onderzoek van de Bijbel, het christelijk geloof en de geschiedenis van de kerk. Er ontbreekt echter één centrale plek waar gezocht kan worden naar artikelen op basis van titelwoorden, trefwoorden en Bijbellocaties. Daarin gaat deze website voorzien.’

Partners

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een van de partners die deze website mogelijk gemaakt hebben, om zo nog meer mensen toegang te geven tot waardevolle informatiebronnen rond de Bijbel. Andere partners zijn het Centrum voor Bijbelonderzoek, Hogeschool Viaa, Theologische Universiteit Apeldoorn en Theologische Universiteit Kampen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.20
Volg ons