Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
14 maart 2018

Kinderen en de Bijbel: een lastige combinatie?

Bijbelverhalen spelen in een heel andere tijd en cultuur. Zijn ze dan wel geschikt voor kinderen om te lezen? De makers van de SamenleesBijbel denken van wel: in de SamenleesBijbel lezen kinderen de Bijbeltekst zelf, in de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal.

In een serie blogs legt Bijbelwetenschapper Roelien Smit uit hoe zij en haar collega’s materiaal ontwikkelden bij Bijbelteksten voor de SamenleesBijbel, speciaal voor kinderen (en hun ouders). Kinderen en de Bijbel – dat is helemaal niet zo’n lastige combinatie!

Blog 1: Genesis 12:1-9, het verhaal van de roeping van Abraham

Op reis met Abraham

In de SamenleesBijbel kunnen de kinderen routes volgen door de Bijbel, waardoor ze wat uitgebreider kennismaken met Bijbelse figuren. Tijdens de eerste route maken de kinderen kennis met Abra(ha)m. Abraham spreekt bij veel kinderen tot de verbeelding. Wie kent hem niet?

In een cyclus van acht stappen komt hij in de SamenleesBijbel tot leven. Van het moment dat God hem roept, via de geboorte van zijn zonen Ismaël en Isaak, tot de dood van zijn vrouw. Steeds reis je met hem mee.

Van Amsterdam naar Berlijn (in de Bijbel)

Hoewel je met Abraham meereist, kan zo’n verhaal uit Genesis 12:1-9 toch een beetje op een afstand blijven. Zo lees je in de Bijbel dat Abraham op reis gaat omdat God het van hem vraagt, van Charan naar Kanaän. Je leest er zo overheen, want de plaatsnamen zeggen niet zoveel. Om kinderen echt het verhaal in te trekken en zo meer diepgang te bieden, schreven we bij deze tekst een ‘weetje’ over de afstand die Abraham aflegt.

Die afstand is namelijk zo’n 700 kilometer, net zo ver als van Amsterdam naar Berlijn. En door te vertellen dat Abraham deze lange afstand ook nog eens grotendeels lopend heeft afgelegd, kunnen kinderen zich veel beter inleven: Abrahams reis was wel erg ver en bijzonder!

Kinderen leren Abrahams vertrouwen kennen

Maar we proberen kinderen nog een laag dieper mee te nemen in dit verhaal over Abrahams bijzondere reis. De ‘vragen’ spelen hierbij een belangrijke rol. Eerst sluiten de vragen aan bij de eigen beleving van een kind. Kan hij of zij zich voorstellen hoe het is om zo ver weg te gaan wonen? En wat zou Abraham zelf gedacht hebben?

De laatste vraag gaat verder: kunnen kinderen zich voorstellen waarom Abraham naar God luisterde? Het vertrouwen van Abraham op God zal later in de cyclus van acht stappen steeds een rol blijven spelen. Door met Abraham mee te reizen door deze acht stappen heen, leren kinderen dit vertrouwen herkennen.

Zo gaan verhalen een leven lang mee

In de SamenleesBijbel willen we een diepere betekenislaag aanboren bij kinderen. Door weetjes en vragen maken we de Bijbeltekst concreet, zodat de tekst gaat leven. Omdat kinderen de Bijbeltekst steeds zelf lezen, en bovendien cycli van teksten lezen die bij elkaar horen, lezen ze de verhalen in hun context. Dit bevordert hun Bijbelkennis. Zo kan een kind zich Bijbelverhalen eigen maken, en gaan ze een leven lang mee.

Roelien Smit is Bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Ze heeft als auteur en eindredacteur gewerkt aan de SamenleesBijbel.

Meer SamenleesBijbel?

Bekijk een filmpje over de routes in de SamenleesBijbel

Meer tips over hoe je de SamenleesBijbel kunt gebruiken

Bestel de SamenleesBijbel

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons