Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
23 december 2019

Kerst = een nieuw begin

‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
en ze zullen Hem de naam Immanuel geven,
wat betekent: God met ons.

Matteüs 1:23 en Jesaja 7:14, Willibrordvertaling

Deze tekst maakt mij tijdens de advent elke keer weer wakker, samen met het kerstverhaal uit Lucas 2. Ongedacht en onverwacht breekt God de hemel open en maakt Hij in de wereld een nieuw begin.

In het Bijbelhuis te Antwerpen ontmoeten we veel verschillende mensen, onder wie veel moslims. In het contact met hen is mij vaak opgevallen dat het evangelie werkelijk nieuw en vernieuwend is. 
Als ik vertel over het verhaal van de vader en de twee zonen (beter bekend als het verhaal van de verloren zoon) zijn de mensen, vooral jongeren, oprecht verrast over de houding van de vader. Of als ik vertel dat God David uitkiest in plaats van zijn grotere en sterkere broers. Dan is er de blijdschap dat God naar ons hart kijkt, en niet naar de buitenkant. 
Maar als de dood ter sprake komt, zien we bij hen veel gevoelens van angst en onzekerheid.
En dan is het goed te spreken over Kerst als nieuw begin.

Helaas zie ik met Kerst ook veel franje en fratsen. Omdat we sterren zijn in het verbloemen van de werkelijkheid, is het niet eenvoudig meer om naar Kerst uit te zien. We zijn vaak liever mediageniek dan authentiek. Maken ons zelf tot middelpunt van ons verlangen. Kerst staat bij veel mensen in dat teken. Kerst moet ons geluk, onze verbondenheid en onze eenheid uitstralen. 
Maar dat is niet het evangelie van Kerst.

Wat gebeurt er eigenlijk met Kerst? Een kind wordt geboren uit Maria, het wordt gewikkeld in doeken en in een voerbak gelegd… (Lucas 2)
Een nieuw kind. Nog nooit vertoond. Het eerste en enige Kind van God. Christus de Heer.
God in een voerbak. God met de mensen. Hij kiest partij voor de tegenpartij. Hij komt op voor de verloren wereld. Dat is inclusief, daar valt niemand buiten.
Met als doel een nieuwe schepping, waarvan Hij het middelpunt is. 
Dát maakt blij!
Dat God dit kon realiseren vraagt om veel dank. Een nieuw bestaan dat eeuwig zal blijven duren is in Christus begonnen!
Daarom bidden we voortdurend voor het Bijbelhuis en voor iedereen met wie we verbonden zijn:
‘Mag U, Heer, dat steeds herhalen door uw Geest:
een nieuw begin in ons te maken, voor de minste het allermeest.
Dan bloeit een nieuwe generatie
op van uw ongeëvenaarde gratie.’

Een groet van vrede uit het Bijbelhuis te Antwerpen!

Ernst van Velzen

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons