Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
13 februari 2020

Infographic Bijbels: de Bijbel in cijfers

Lezen vinden we met z’n allen steeds ingewikkelder. Gelukkig zijn er ook andere manieren om Bijbelteksten tot je te nemen. Bijvoorbeeld de Infographics Bijbel: een Bijbel (niet alleen) voor wiskundeliefhebbers en plaatjeskijkers!

‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden’ – het is een cliché, maar wel heel toepasselijk op deze bijzondere uitgave. Cijfers en diagrammen lijken geen voor de hand liggende manier om het verhaal van de Bijbel weer te geven. Toch slaagt de Infographics Bijbel erin om zijn lezers mee te nemen in dat verhaal, van schepping tot nieuwe aarde, van Adam tot Jezus, van de wetten van Mozes tot de brieven van Paulus. Steeds weer komt door het boek heen duidelijk de rode draad van het Bijbelse verhaal naar voren: van een God die altijd weer naar mensen omziet, en die er alles voor over heeft om een relatie met ons aan te gaan.

Vertelt deze ‘Bijbel in cijfers en plaatjes’ het hele verhaal? Nee, daarvoor heb je dan toch weer die 1000 (of meer) woorden van de echte Bijbel nodig. Niet alle onderwerpen die in de Bijbel een rol spelen, komen ook in deze uitgave terug. En soms weten we minder dan de plaatjes doen vermoeden, bijvoorbeeld als het om de vraag gaat wie een bepaald Bijbelboek heeft geschreven, en wanneer. Maar net als andere grafieken laat de Infographics Bijbel je in één oogopslag belangrijke highlights, verrassende links en soms ook gewoon grappige details zien. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat ‘geld’ de vierde plek inneemt in een lijst onderwerpen waarover Jezus zijn toehoorders onderwees? Wie heeft eerder de moeite genomen om te tellen hoe vaak de man en de vrouw in het Hooglied over bepaalde onderwerpen praten? En het verrast misschien niemand dat de scène in Getsemane, tussen het laatste avondmaal en Jezus’ gevangenneming, een beslissend moment is. Maar door de gebeurtenissen als keuzeboom af te beelden, komt die boodschap wel heel direct binnen.

Net als de Bijbel zelf vraagt ook deze uitgave wat van haar lezers. De plaatjes en diagrammen maken bij een vluchtige blik al veel duidelijk, maar bevatten ook voldoende details om er uren op te studeren. En misschien nog belangrijker: hoewel cijfers en schema’s misschien droog en afstandelijk klinken, is niets minder waar: de Infographics Bijbel is juist gemaakt om je als lezer te raken. Steeds weer merk je: dit zijn niet zomaar feitjes, dit gaat over mij. 

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft als missie om de Bijbel dicht bij de mensen van nu te brengen. Deze Infographics Bijbel sluit daar perfect bij aan: hij vertaalt de Bijbelse boodschap voor een generatie die opgegroeid is in een sterk visuele wereld, en voor wie de Bijbel al lang geen vanzelfsprekendheid meer is.

Anne-Mareike Schol – Wetter
Hoofd Bijbelgebruik

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons