Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
4 juli 2020

‘Ik ben de Heer die jullie bevrijdt’

Vrijheid: dat woord krijgt dit jaar op allerlei manieren extra betekenis. We hebben stilgestaan bij 75 jaar bevrijding van oorlog een onderdrukking. Maar tegelijkertijd moeten we zelf heel wat vrijheden afstaan om onze gezondheid en die van anderen te beschermen.

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over vrijheid? Veel: het is zelfs een centraal thema door de hele Bijbel heen. Steeds weer laat God zich zien als degene die mensen bevrijdt, van onderdrukking en onrecht, maar ook van schuld en angst. Maar steeds weer lezen we ook dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, en dat leven in vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

In de app Mijn Bijbel kun je er een leesplan over volgen: 15 afleveringen over vrij leven in de Bijbel. Hieronder kun je alvast een voorproefje nemen met de aflevering bij Exodus 6:5-7.

’Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd.”’

Exodus 6:5-7

Ik ben de HEER, jullie God, die jullie bevrijdt.’ Keer op keer laat God zich in de eerste boeken van de Bijbel op deze manier aan het volk van Israël kennen. Eeuwen geleden had Hij aan Abraham, Isaak en Jakob een eigen land beloofd. Lange tijd bleef het toen stil. Maar nu wordt het tijd om die belofte te vervullen.

Mozes – geboren Israëliet, adoptiekleinkind van de farao en nu vogelvrije outcast – moet daarvoor zorgen. De eerste poging is net faliekant mislukt: door Mozes’ gesprek met de farao is de situatie van de Israëlieten alleen maar verslechterd. Verontwaardigd gaat Mozes terug naar zijn goddelijke opdrachtgever. Hoe reageert God? Die is niet teleurgesteld of boos – integendeel. ‘Nu zul je zien…,’zegt Hij in vers 1. Met andere woorden: Nu zul je me pas echt leren kennen als de God die zich aan zijn beloften houdt, die machthebbers van hun troon stoot en gevangenen bevrijdt.

Waar denk jij aan bij het woord ‘bevrijding’?

Schrijf je in voor het leesplan via Mijn Bijbel, en ervaar hoe een leven in vrijheid er volgens de Bijbel uitziet.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons