Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
29 januari 2018

Het zegel van koning Hizkia


Deze week maakten archeologen bekend dat er een bijzondere zegelafdruk  gevonden is bij opgravingen in Jeruzalem. Het zou gaan om een zegel van koning Hizkia die we ook kennen vanuit de Bijbelse verhalen. 

Verzegelen van documenten
Koningen en andere hoogwaardigheidsbekleders in het Oude Nabije Oosten gebruikten zegelstenen om officiële documenten mee te verzegelen. In de steen stonden vaak de naam van de eigenaar en figuren gegraveerd. De zegelsteen werd in een zacht materiaal zoals was of klei gedrukt. Hiermee verleende de koning zijn gezag aan de inhoud van het document. Een voorbeeld vinden we in 1 Koningen 21:8, waar koningin Izebel brieven schrijft in naam van haar man, koning Achab, en die van Achabs zegel voorziet.

Tekst op het zegel
Het zegel is ongeveer 9,7 bij 8,6 millimeter groot. Op het zegel staat een tekst, en er zijn een aantal symbolen te zien. De tekst luidt: ‘Van Hizkia, [zoon van] Achaz, de koning van Juda’. De naam van Hizkia, de zoon van Achaz, komen we ook in de Bijbel tegen.

Hizkia was een afstammeling van David en regeerde over het koninkrijk Juda tussen 727–698 voor Christus. Hij kwam in opstand tegen Sanherib, de koning van het Assyrische rijk.

De naam van Hizkia komen we ook in Assyrische teksten tegen. De tekst op het zegel levert dus geen nieuwe informatie op, maar sluit aan bij de bestaande gegevens en bevestigt de Bijbelse chronologie.

Symbolen op het zegel
Naast de tekst zijn twee ankh-tekens te zien en een zon met vleugels. Het ankh-teken (of ankh-kruis) is een bekend Egyptisch symbool voor het leven. Het is dus interessant om te zien hoe deze symbolen steeds breder gebruikt werden.

De zon met vleugels is een motief dat wijst op Gods bescherming, een wijdverspreid en bekend motief, ook buiten de Bijbel. Het komt ook voor in de Bijbel, bijvoorbeeld in Psalm 139:9-10: ‘Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.’

Archeologie
De originele zegelring is niet gevonden. Het gaat om een afdruk van het zegel. Behalve deze afdruk zijn er nog ruim 30 andere afdrukken gevonden. Ze zijn gevonden op een vuilnisbelt uit de periode van koning Hizkia. Waarschijnlijk werden de zegels gebruikt in een koninklijk gebouw dat voor voedselopslag diende. 

De vondst van dit zegel is dus niet uniek, maar wel belangwekkend vanwege de naam die op het zegel staat. Het zorgt ervoor dat ons beeld van koning Hizkia, de zoon van Achaz, iets tastbaarder wordt.

Deze blog is geschreven door drs. Roelien Smit, werkzaam als wetenschappelijk medewerker Bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Ze is ook een van de vertalers van de Bijbel in Gewone Taal.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons