Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
24 juli 2023Katelijne Depoortere

Het heetst van de dag

Waar schuil jij op de heetste uren van de dag? Een hittegolfnamiddag sleept mij meestal richting bank, waar ik maar wat hang, tot het ergste voorbij is.

In de Bijbelse landen was en is het heetst van de dag een siëstamoment. Tussen twaalf en drie speelt zich het warmste deel van de dag af en dan zijn er weinig mensen in staat om iets te ondernemen. Maar dat schept natuurlijk mogelijkheden …

Oververhitte Bijbelse verhalen

Zo komen er bij Abraham op dat hete uur drie godsmannen op bezoek. De onvermoede gastheer zat uit te rusten in de ingang van zijn tent, maar snelt op zijn gasten af en er wordt ook nog brood gebakken en kalf geroosterd! (Genesis 18)

Minder geluk heeft Davids rivaal Isboset. Twee mannen dringen op het heetst van de dag zijn woning binnen en gezien het slachtoffer ligt te slapen, is het makkelijk om hem van het leven te beroven. (2 Samuël 4:5)

Wat we ons helemaal niet kunnen voorstellen, is dat een heel geharnast leger op dat onfortuinlijke uur toeslaat. Tenzij het op Gods bevel is en Hij jou vertelt dat je zult winnen, natuurlijk – aangezien het vijandelijke kamp aan het rusten is. Lees 1 Koningen 20:13-20 maar eens.

Nood breekt wet. Wanneer op het middaguur de zoon van de Sunnamitische komt te overlijden, laat ze direct een ezel zadelen en zet koers naar de profeet Elisa, heet of niet heet. (2 Koningen 4:20)

Aan het eind van de middag ziet Cornelius in Handelingen 10:3 een engel en op het middaguur de volgende dag krijgt Petrus het visioen van het laken vol dieren en zo worden beiden door de hemel zelf met elkaar in contact gebracht, wat resulteert in de eerste niet-joodse doop in opdracht van Petrus.

God is altijd groter

De middagzon is berucht, want ze kan je uitdrogen, zelfs doden, als je zwak bent. Maar we zijn niet zonder hulp.

5De HEER is je wachter,

de HEER is de schaduw

aan je rechterhand:

6overdag kan de zon je niet steken,

bij nacht de maan je niet schaden.

Psalmen 121:5-6NBV21Open in de Bijbel

Psalm 121 vertelt ons in deze verzen dat voor onze God geen macht te groot is. De schaduw van de Heer is sterker dan de warmte van de zon.

Ook Jesaja spreekt daarvan:

3‘Neem een besluit! Grijp in!

Bescherm ons op het heetst van de dag

met de schaduw van uw nacht.

Verberg de vluchteling,

lever de ontheemde niet uit.

Jesaja 16:3-3NBV21Open in de Bijbel

Hoogtepunt van Gods bescherming

Het zesde uur was in de joodse telling het middaguur. Twaalf uur ’s middags. Hoe lang dat uur duurde, dat hing af van het seizoen. In de winter waren de daguren kort en de nachturen lang, in de zomer omgekeerd.

Van het zesde tot het negende uur … klinkt het in het overbekende passieverhaal. We zouden het haast vergeten, maar de heetste strijd werd geleverd op het heetst van de dag. Toen hing Jezus aan het kruis. En ieder van ons herinnert zich dat Hij het uitriep: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matteüs 27:46)

Ook in onze duisternis zijn wij niet alleen. Juist dan, wanneer we het licht niet meer zien, komt God om onze geest te verlichten. Bescherm ons op het heetst van de dag met de schaduw van uw nacht!

Katelijne Depoortere, predikant De Olijftak Brasschaat

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons