Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
12 mei 2021

Wat vieren we met Hemelvaart?

Verdwijnt het woord ‘geld’ uit het Bijbelboek Handelingen? Deze en nog meer verbeteringen in de NBV21-versie van Handelingen lees je hier…

This page is created to have a redirect to https://debijbel.nl/feesten/wat-vieren-we-met-hemelvaart

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons