Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
29 januari 2018

Een heel gewoon meisje

Tegenwoordig is kerst sterk verbonden met gezelligheid en familie. Maar wie het Bijbelse kerstverhaal leest, komt daarin ook revolutionaire trekken tegen. Alles wordt omgekeerd. 
 
De engel Gabriël vertelt aan Maria dat zij een heel bijzondere zoon zal krijgen. In het lied dat Maria daarna zingt om God te danken, noemt ze zichzelf ‘een heel gewoon meisje’. Een gewoon, eenvoudig meisje, helemaal niet bijzonder. Maria hoort niet bij de mensen die aan de touwtjes trekken, die invloed hebben, die machtig en rijk zijn. Wie zou verwachten dat juist zij een sleutelrol zou spelen in de geschiedenis?
 
In Maria’s lied zit een grote tegenstelling tussen gewone, onbelangrijke mensen en de machthebbers. De geboorte van Jezus betekent een keerpunt in de geschiedenis. Er komt een eind aan de voorrechten van enkelen en de onderdrukking van de massa. God maakt een einde aan de bestaande verdeling van macht en rijkdom.

De woorden die hier een belangrijke rol spelen, zijn in De Nieuwe Bijbelvertaling ‘gering’ en ‘aanzien’. De Bijbel in Gewone Taal gebruikt de woorden ‘gewoon’ en ‘belangrijk’. Dat maakt het duidelijker, want dat zijn woorden die we zelf ook gebruiken als we het over sociale verschillen hebben. We kunnen er onze wereld  meteen in herkennen.
 
De Bijbel heeft het vaker over gewone mensen. In het Bijbelse taalgebruik heten ze: onaanzienlijk, gering, arm, zwak, klein, nederig, etc. De Bijbel in Gewone Taal noemt ze soms ‘heel gewone mensen’. Die gewone mensen staan tegenover machtige en belangrijke mensen. Zie bijvoorbeeld Job: ‘God geeft gewone mensen macht. / Mensen die verdriet hebben, maakt hij gelukkig.’ Ze staan tegenover mensen die vertrouwen op eigen wijsheid en inzicht. Bijvoorbeeld in Lucas: ‘Vader, Heer van de hemel en de aarde, ik dank u! Want u hebt al die dingen bekendgemaakt aan heel gewone mensen. Maar voor wijze en verstandige mensen hebt u die dingen verborgen.’
Het gaat niet om verheerlijking van het gewone, simpele of zwakke. Het gaat om mensen die niet op eigen kracht, macht, rijkdom en wijsheid vertrouwen, maar die openstaan voor Gods wil. Het zijn mensen die naar God luisteren. Zij leven in vertrouwen op God. En God kiest hun kant.
 
Een heel gewoon meisje speelt een sleutelrol in Gods geschiedenis met de mensen. Het kerstverhaal speelt zich af op een plek waar alle deftige mensen met een boog omheen lopen. Dat stelt ook ons de vraag hoe gewoon of hoe belangrijk wij willen zijn.
 
Alle columns over de Bijbel in Gewone Taal zijn te lezen in het boek Een Bijbel zonder Ark

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.18
Volg ons