Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
20 juni 2024Erica Kramer

Een Bijbelse les van voetballers

Ik herinner me het jaar dat ik ophield voetbal te kijken: 2003. Ik zou een voltijdstudie in Amsterdam doen, woonde in Groningen en gaf daar één dag in de week les. Ik keek naar mijn agenda en dacht: waar kan ik tijd winnen?

Het antwoord was simpel: Ik kan stoppen met sport kijken. Toen ik in mijn anderhalf jaar studie sport niet gemist had, besloot ik niet weer te beginnen met kijken. Nu kijk ik alleen als vrienden me uitnodigen: ‘Kom je voetbal kijken? Er zijn M&M’s.’ Kwestie van prioriteiten.

En toch: zouden er lessen zijn die we als christenen kunnen leren van voetballers? Zeker!

Zonder team geen overwinning

Voetbal speel je niet in je eentje: er staan elf mannen of vrouwen op het veld, en ze zijn allemaal nodig. Een team dat alleen uit spitsen bestaat, krijgt waarschijnlijk veel goals tegen. Elf doelmannen of -vrouwen krijgen misschien geen doelpunten tegen, maar scoren wordt moeilijk. Zo is het ook in de Kerk: we zijn een team, we hebben verschillende functies en die zijn allemaal onmisbaar. De Bijbel gebruikt hiervoor een prachtig beeld: dat van een lichaam.

12Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

1 Korintiërs 12:12NBV21Open in de Bijbel

14Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit vele.

1 Korintiërs 12:14NBV21Open in de Bijbel

De spits krijgt misschien alle eer en komt in de topscoorderslijstjes, maar zonder goede goalkeeper verdedigers en middenvelders winnen ze geen wedstrijden.

15Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 17Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken?

1 Korintiërs 12:15-17NBV21Open in de Bijbel

Voetbal heeft de coach, die kiest wie waar moet staan. De Kerk heeft ook een Coach, en voor elk lid van de Kerk is er een plekje in de opstelling:

18Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. 19Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig.’ 22Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.

1 Korintiërs 12:18-22NBV21Open in de Bijbel

Een team is een groep mensen die met elkaar meeleeft. Als er een speler van het veld wordt gedragen met een blessure, raakt dat alle spelers. Als er in voetbal wordt gescoord, viert het team dat uitbundig, met dansjes, hugs, gejuich. Zo is het idealiter ook in de Kerk:

26Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.

1 Korintiërs 12:26NBV21Open in de Bijbel

Voetballessen voor kerken

Wat kunnen we meenemen van deze lessen? De Kerk is een team. Speel in de juiste opstelling, en luister naar de Coach. Vul elkaar aan. Gun elkaar de eer, want het succes van een ander is het succes van het team.

Bij kampioenschappen is er geen enkele garantie dat je favoriete team wint, maar voor de Kerk is er een belofte:

37Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons.

Romeinen 8:37BGTOpen in de Bijbel

Vier die gezamenlijke overwinning!

Erica Kramer is redacteur, schrijver en schrijfcoach.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons