Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
7 november 2018

Drie lessen van Ruth over rechtvaardig leven

Voor de Rechte Bijbel dook ik in het leven van verschillende Bijbelse vrouwen. Wat vertellen hun levens en hun daden ons over rechtvaardigheid? 
Een vrouw die in dit rijtje nog ontbreekt, is Ruth. Iedere keuze die zij maakte, kwam voort uit liefde. Daarmee deed ze ‘recht’ aan anderen en aan zichzelf.

1 Omzien

Noömi was vanwege een hongersnood gevlucht naar Moab. Nadat ze daar haar beide zonen heeft verloren, wil ze terug naar haar geboorteland Israël. Haar twee jonge schoondochters raadt ze aan om in hun vaderland Moab te blijven. Maar schoondochter Ruth laat zich niet tegenhouden. Ze blijft trouw aan haar schoonmoeder en aan de God van haar schoonmoeder en gaat met haar mee naar Israël. Ze durft vreemdeling te worden in een land dat niet het hare is. Omdat ze zich herinnert dat die vrouw en haar God ook goed voor haar geweest zijn. Ruth weet dat Noömi in haar eentje geen toekomst zou hebben in Israël. Ze kiest ervoor om naar de ‘zwakkere’ om te blijven zien.

Wanneer durf jij het belang van de ander voor te laten gaan boven dat van jezelf?

2 Delen

Ruth is jong en sterk. Ze besluit het veld in te gaan om ‘aren te lezen’. Een eeuwenoud recht voor de armen: de rogge en de tarwe die na het oogsten bleef liggen, mochten ze gratis van de akker rapen. Het was hard werken, maar dat kon Ruth. Wat ze oogstte, deelde ze met haar schoonmoeder. 
Later in het verhaal krijgt Ruth een kind. Ook het ouderschap en haar liefde voor het kind deelt ze met Noömi, die zelf haar zonen had verloren. 

Wat kun jij met anderen delen?

3 Moed

Boaz ziet hoe hard Ruth werkt, en hoe trouw ze is. Toch moet zij zich letterlijk aan zijn voeten werpen om hem als familielid te vragen voor Noömi en haar te zorgen. Ze moet haar schaamte voorbij. Dan vindt ze genade bij Boaz. Hij waardeert haar eerlijkheid en haar moed om te volgen. 

Voor een leven waarin recht belangrijk is, is moed nodig. Soms moet je tegendraadse keuzes maken. Kun je daarvan een voorbeeld noemen uit je eigen leven?

Martineke Poppe-van Duuren is eindredacteur tekst voor Eva Magazine (eva.eo.nl). Voor de Rechte Bijbel schreef zij enkele bijdragen over wat vrouwen uit de Bijbel ons leren over rechtvaardigheid. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons