Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
21 november 2019Pim Brouwer

De HEER is mijn herder

In Nederland houden we niet zo van gezag. Of het nu politieke leiders zijn, de directeur, een leerkracht of een andere leiderschapsfiguur: leiders kunnen het niet snel goed doen. En juist in gezagsverhoudingen gaan er ook vaak dingen mis. Slechte leiders kunnen een land om zeep helpen, een destructief werkklimaat veroorzaken of een leerling voor het leven beschadigen. Toch kan goed leiderschap een stad tot bloei brengen, een inspirerende bedrijfscultuur tot stand brengen of je mijlen verder brengen op je levenspad. Ons leven heeft goede leiders nodig.

3Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

Psalmen 23:3NBV21Open in de Bijbel

Psalm 23 bezingt zo’n goede leider: God zelf. Het beeld van de goede herder is nauw verwant aan het beeld van een goede koning. Bijbelse koningen die dicht bij God leven, zorgen steeds voor recht, rust en vrede. Hun onderdanen zijn veilig en genieten welvaart. Goede koningen lijken op de God die in deze psalm bezongen wordt. Dat deze psalm zo geliefd is dat hij dit Bijbelleesrooster gehaald heeft, is niet verwonderlijk. Het zijn woorden die een leven lang meegaan.

Op hoeveel huwelijksBijbels staat niet deze tekst geschreven? Het huwelijk kent zijn donkere dalen, maar ook geluk en genade. Ook bij uitvaarten zijn deze eeuwenoude woorden nog altijd raak.

Juist in de kwetsbare weken rond het verlies van een geliefde zoeken we leiding en troost en willen we ons over kunnen geven aan een hogere macht. We verlangen naar nieuwe kracht en bescherming op onze wegen (vers 3). Er is zelden een lied geschreven dat al zo lang zoveel troost biedt aan zovelen.

In het Nieuwe Testament is er een verhaal waar deze psalm even realiteit wordt. In Marcus 6:30-44 lezen we hoe Jezus Christus het volk voedt met vijf broden en twee vissen. Prachtig: dit verhaal begint met Jezus die medelijden voelt met het volk, omdat ‘ze leken op schapen zonder herder’ (vers 34). Een paar verzen later laat hij de mensen rusten in groen gras (vers 39). Klinkt bekend, nietwaar? Jezus maakt zich hier in zijn handelen bekend als de ultieme leider, de koning naar Gods hart.

Het goede leven kan niet zonder goede leiders. Maar al helemaal niet zonder de Goede Herder, Jezus Christus. Op zijn voorbeeld moet al ons leiderschap gestoeld zijn. Dan volgen geluk en genade ons, alle dagen van ons leven.

Limited editions
Speciaal vanwege het 15-jarig jubileum zijn er twee limited editions: paperbacks met geliefde NBV-teksten op de omslag. Het zijn mooie edities om cadeau te geven, als belijdenisgeschenk, voor iemand die kennis wil maken met de Bijbel, of hou ‘m zelf, om mee te nemen op vakantie. U kunt ze hier bestellen.

Pim Brouwer
Predikant in de Protestantse Kerk, Maassluis

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons