Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
28 december 2022

De Bijbel in een jaar: waar begin ik aan?

Door Paul Abspoel

Op 1 januari begin ik aan een reis die me dwars door de Bijbel voert. Niet hoofdstuk voor hoofdstuk, van Genesis 1 tot en met Openbaring 22, maar elke dag een zorgvuldig samengestelde keuze uit het Oude en Nieuwe Testament. Je hebt dan aan het eind van het jaar niet alleen de complete Bijbel gelezen, maar ook een aantal verbanden opgemerkt. Het voordeel van deze leeswijze is dat je niet in het begin van het jaar al vastloopt in boeken als Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

Ga ik deze reis alleen aan? Nee, ik heb gelukkig NBG-collega’s gevonden die met me optrekken van januari tot en met december 2023. We zullen elkaar onderweg aanmoedigen en onze leeservaringen met enige regelmaat delen. Ik weet zeker dat dit ons gaat helpen om het lezen vol te houden.

Waarom de Bijbel in een jaar?

Waarom ga ik de hele Bijbeltekst lezen in een jaar? Omdat ik nog nooit de complete Bijbel gelezen heb (terwijl ik er wel mee ben opgegroeid) en omdat ik vind dat je de uitdaging zelf moet aangaan wanneer je anderen oproept om mee te doen aan zo’n intimiderend project.

Ik heb beroepsmatig en uit persoonlijke motieven veel in de Bijbel gelezen, maar wel vrij selectief – vooral het Nieuwe Testament, psalmen, wat profeten – vaak ook een beetje ‘hap snap’. Terwijl ik ook gemerkt heb dat je verrassende ontdekkingen doet en schatten kunt opdiepen.

Schatten in Klaagliederen

De kerk waarin ik ben opgegroeid was ‘evangelisch’. In die kleine informele geloofsgemeenschap hadden mensen veel liefde voor de Bijbel, maar de aandacht ging vooral uit naar de evangeliën, de brieven van Paulus en de profetische boeken. Ooit werd mij als jongvolwassene gevraagd waar een preek over moest gaan. Niet al te serieus suggereerde ik toen: Klaagliederen! De man die me naar een onderwerp gevraagd had, nam de uitdaging aan maar werd ziek. Toen zeiden de gemeenteleden tegen mij: dan mag jij er nu zelf over spreken! Ik weet nog dat ik toen wat hoofdstukken uit Klaagliederen heb voorgelezen – zonder enige uitleg – en dat er na afloop van de dienst een echtpaar naar mij toekwam omdat ze veel verdriet in hun leven hadden meegemaakt. De woorden van Klaagliederen hadden daar uiting aan gegeven en daar waren zij door getroost.

Ontdekkingstocht door de Bijbel

Ooit las ik in Jeremia het verhaal over het bezoek van de profeet aan het huis van de pottenbakker. In dat verhaal maakt God duidelijk dat Hij het recht heeft om helemaal opnieuw te beginnen. De pottenbakker neemt de klei van het wiel, drukt het materiaal in elkaar, en vormt daarna een andere pot ‘precies zoals hij zich die had voorgesteld’ (Jeremia 18:4). Dit beeld sprak mij zo aan dat ik overal in de Bijbel op zoek ging naar verhalen die dezelfde metafoor gebruiken (denk aan ‘schat in aarden vaten’ en aan het feit dat God de mens ‘vormde uit stof, uit aarde’ (Genesis 2:7). Ook las ik – na alle donkere hoofdstukken in Jeremia – de prachtige troostrijke en beloftevolle woorden die God zijn profeet doorgaf:

‘Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dat zal Ik hun God zijn en zij mijn volk.’

Jeremia 31:33

De profeet Jeremia werd dus door God getroost en bemoedigd met het vooruitzicht van een nieuw verbond. Hij moest een moeilijke boodschap van veroordeling brengen, maar kreeg ook een beloftevol toekomstperspectief voor ogen. Hoe mooi is dat?

Wanneer je vervolgens het nieuwtestamentische boek Hebreeën openslaat, zie je hoe mooi de Bijbelboeken inhoudelijk op elkaar aansluiten:

‘Dit is het verbond dat Ik in de toekomst met hen zal sluiten,’ spreekt de Heer: ‘In hun hart zal Ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal Ik ze neerschrijven, en aan hun zonden en hun wetteloosheid zal Ik niet meer denken.’ Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

Hebreeën 10:16-18

Nu hoop ik dat ik al lezend meer van dergelijke inzichten en parallellen mag ontdekken in de Bijbel. En ook hoop ik dat de leeservaring van mijn collega’s mij zal helpen om de boeken van de Bijbel steeds beter te begrijpen!

Ook de Bijbel in een jaar lezen? Je kunt een speciale Bijbeluitgave gebruiken (BGT of NBV21) of een gratis leesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap gebruiken bij je eigen Bijbel. Kijk voor meer info op onze website.

Paul Abspoel, Projectcoördinator en fondsenwerver Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons