Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
23 april 2019

De Bijbel: even veelkleurig als het leven

Door Rieuwerd Buitenwerf en Peter Siebe

Het jaar 2019 was nog maar een week oud of er barstte een bom. De ‘Nashville-verklaring’ over gender en seksualiteit riep felle afkeuring op. Ook het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) reageerde kritisch. We gaven aan ons niet te herkennen in de manier waarop in dit document met de Bijbel werd omgegaan.

We kregen veel bijval uit onze achterban: ‘eindelijk’ laat het NBG eens van zich horen in zo’n discussie. Maar er waren ook kritische vragen: waarom neemt het NBG ineens stelling in een controverse?

Onze publieke reactie had onder meer te maken met een groeiend besef dat er iets anders nodig is rondom de Bijbel. Waar vroeger de Bijbel vanzelfsprekend als zingevend boek geaccepteerd en gelezen werd, zien we meer en meer dat mensen het Bijbellezen ingewikkeld vinden: wat moet ik met al die verhalen? De Bijbel zou een zingevend boek moeten zijn, maar waar is de ingang? Help mij de Bijbel als boek van God te lezen, help mij toe te passen wat ik lees! Bijbellezers zoeken steeds minder naar achtergrondinformatie en steeds meer naar hulp om de Bijbel als bron van zingeving te ontdekken.

We zien dat op ons digitale platform www.deBijbel.nl. Deze Bijbelsite bevat meer dan 20 vertalingen, de bronteksten, een schat aan achtergrondinformatie over de Bijbelse tijd, maar ook topics en blogs waarin meer nadruk ligt op toepassing. Juist die informatie en blogs worden goed gelezen en gewaardeerd. Niet voor niets wordt naar ‘liefde’ en ‘vertrouwen’ veel meer gezocht dan naar ‘hoe oud is de Bijbel’ of ‘tempelrituelen’.

Tot nu toe hebben we in onze informatie, artikelen en blogs rondom de Bijbel vooral een ‘veilig midden’ gezocht. Dat is niet gek, want al meer dan 200 jaar werken we temidden van de variëteit aan Nederlandse en Vlaamse kerken. We kennen ook al meer dan twee eeuwen de grote diversiteit aan opvattingen over de Bijbel. Als vereniging willen we respectvol omgaan met de diverse tradities van omgang met Gods Woord. We zijn ervan overtuigd dat de heilige Geest mensen in hun eigen context door de Bijbel in beweging brengt – dus ook op verschillende manieren.

Maar het veilige midden brengt je vooral bij zakelijke informatie – juist bij tempelrituelen, stadsmuren en veeteelt in het Oude Israël. Het veilige midden maakt dat het NBG een wat neutraal, kleurloos imago heeft – terwijl de vragen waarmee mensen de Bijbel opendoen, juist heel kleurrijk zijn. Daarom willen we meer kleur bekennen op www.deBijbel.nl. We willen recht doen aan de veelkleurigheid van de Bijbelboeken en interpretaties ervan, maar vooral aan de veelkleurigheid van de Bijbellezers. Anders gezegd: aan de veelkleurigheid van het leven.

Concreet betekent dit dat we gevarieerder gaan bloggen. Met meer afwisseling in vorm – korte blogs maar ook longreads en vlogs – maar vooral: vaker en inhoudelijk breder. We zullen regelmatig blogs van externe auteurs plaatsen uit de hele breedte van Bijbelminnend Nederland en Vlaanderen. Die mogen hun eigen geluid laten horen – en dat zal soms een ander geluid zijn dan u van het NBG gewend was. Ze mogen ‘liberaal’ of juist ‘radicaal’, ‘rechtlijnig’ over de Bijbel schrijven. 

Dit betekent niet dat nu álles kan. Een stellingname ergens vóór of tegen moet ten eerste helder beargumenteerd worden. Ten tweede moet een mening over de Bijbel als mening geformuleerd worden, niet als feit of als enig mogelijke interpretatie. En te derde: voor het bespreken van gevoelige onderwerpen of ‘lastige’ Bijbelteksten is ruimte, maar niet als er op een discriminerende of kwetsende manier over bepaalde mensen of groepen mensen geschreven wordt. 

Vanaf nu zou u dus zomaar een artikel van een bisschop kunnen lezen op www.deBijbel.nl. Of van een Remonstrantse, een evangelische of een vrijgemaakt-gereformeerde theoloog. We horen graag wat u van deze koerswijziging vindt. En o ja: mocht u een goede en inhoudelijk onderlegde blogger zijn en uw licht over een bepaald Bijbelgedeelte willen laten schijnen, neem dan gerust contact op met ons. Dit is uw kans!

Rieuwerd Buitenwerf is directeur en Peter Siebe persvoorlichter van het NBG.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons