Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
12 oktober 2018

De Bijbel als bron bij taalkundig onderzoek

De Bijbel wordt geregeld gebruikt bij taalkundig onderzoek. Zo ook in recent gepubliceerd onderzoek van Professor Casper Labuschagne (emeritus hoogleraar theologie Rijksuniversiteit Groningen). Hij heeft zich verdiept in de herkomst van de ‘lange ij’. 

Bijzonder is dat hij als Bijbelwetenschapper voor dit onderzoek gebruik gemaakt heeft van Bijbelvertalingen door de eeuwen heen, van de Delftse Bijbel uit 1477 tot aan verschillende uitgaven van de Statenvertaling rond het begin van de twintigste eeuw.

Er komen vragen aan bod als: 
•    Waarom spreken we de ij als  -ie uit in bijvoorbeeld ‘bijzonder’ en ‘Wijchen’?
•    Wat is het verband tussen y en ij? Is het terecht dat de y in het woordenboek als 25ste letter is gealfabetiseerd, en de ij bij de i staat?
•    Hoe komt het dat we het achtervoegsel ‘-lijk’ uitspreken als ‘-lək’? Is dat altijd zo geweest?

Van Roon heeft bij de vormgeving van de Nieuwe Bijbelvertaling extra aandacht gevestigd op de lange IJ, die uniek is voor de Nederlandse taal. Je kunt er daarnaast een kruis in zien. 

Geïnteresseerd? Kijk op:
www.labuschagne.nl

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons