Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
30 januari 2023Dr. Hetty Lalleman

Bemoedigd door Gods nieuws

Op een groot bord bij een Anglicaanse kerk zag ik ooit de volgende uitspraak (vrij vertaald): ‘Ontmoet hier de Auteur van het meest verkochte boek ter wereld.’ Knap gevonden, zo’n uitspraak. En hoe je ook denkt over het eerste deel, van het tweede weten we dat het nog steeds waar is: de Bijbel is het meest verkochte boek in de wereld. De website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vermeldt dat er in 2021 ruim 32 miljoen Bijbels zijn verspreid. Het mooie is dat de Bijbel vertaald kan worden in totaal andere talen dan waarin hij oorspronkelijk is geschreven zonder in waarde te dalen. De Bijbel blijft mensen aanspreken en aanzetten om er meer in te lezen.

Waarom Bijbellezen

Wat is de waarde van het lezen in de Bijbel, bijvoorbeeld elke dag een stukje? Voor mij geldt dat het me helpt om anders naar de wereld te kijken. Laat me dat uitleggen.

Het nieuws komt dagelijks bij ons binnen; sinds de smartphone zelfs vrijwel de hele dag door. Hoe vaak kijk je niet op je schermpje of er nog nieuwe berichten zijn? Van je vrienden en bekenden, maar of je het nu wilt of niet, er komen ook nieuwsberichten binnen. De trend van veel van die berichten is helaas negatief: oorlog, conflicten, honger en armoede, klimaatverandering, de stijgende kosten van ons levensonderhoud. Al deze dingen kunnen je bijna verlammen: wat kun jij als klein mens in het grote geheel doen? En waar is God in dit alles? De verhalen uit de Bijbel helpen mij om onze tijd in een wijder perspectief te zien.

Perspectief door de Bijbel

Het Oude Testament vertelt over een klein volk, Israël, in een grote wereld vol machtige heersers. Wat moet een volk van slaven beginnen tegen de machtige farao van Egypte? Wat moet koning Hizkia beginnen als hij wordt bedreigd door het machtige leger van de Assyriërs? Wat moet Israël beginnen als ze in ballingschap in Babel zijn?

Misschien zijn de namen van deze volken voor jou alleen maar namen, maar als je in een museum of online iets ziet van de grote bouwwerken die deze volken produceerden, de piramiden, tempels, afbeeldingen van heersers en hun legers – dan zie je hoe de machthebbers van die tijd indruk wisten te maken op iedereen die met hen in aanraking kwam.

En in die wereld klinkt dan het woord van God, vaak door profeten die Hij stuurt. Je zult er maar voor staan: jij, als mens, door God gezonden, het volk van God oproepen om zich niet te laten verlammen door al die trotse uitingen van macht en geweld.

Toch hielden die boodschappers van God zich niet stil en hebben ze ons ook vandaag de dag veel te vertellen. Neem nu het boek Jesaja, hoofdstuk 40:18-20: ‘Met wie wil je God vergelijken, waarmee is Hij gelijk te stellen? Met een godenbeeld misschien? (…) Met een beeld op een voetstuk? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt.’ En de profeet gaat verder met het beschrijven van God als Schepper, en met zijn scheppingswerk. Zo machtig is God, immens veel groter en indrukwekkender dan welk godenbeeld ook maar, dat slechts het werk van mensen is. Ja, Jesaja gaat nog verder (verzen 23-24): ‘Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend: nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of Hij blaast over hen, en ze verdorren en de stormwind neemt hen op als kaf.’

Hoop als het wereldnieuws je verlamt

Denk daar eens aan als je wordt verlamd door het nieuws over regeringsleiders, presidenten, beroemdheden, mensen online die denken dat zij macht hebben en grote invloed uitoefenen op de rest van de wereld. God kan ze in één keer omverblazen. Ooit zullen ze sterven en hun macht brokkelt af.

Dat is in de praktijk ook gebeurd: de Assyriërs en Babyloniërs zijn verslagen door anderen, het enorme rijk van de Romeinen verbrokkelde, Hitler, Stalin, noem maar op – ze zijn allemaal dood. Maar God is de Eeuwige! Zijn rijk zal in alle volheid komen en wij mogen daarvan, als ‘kleine mensjes’ deel uitmaken.

Ik moet deze stukken uit Jesaja regelmatig lezen en ze ter harte nemen, anders raak ik ontmoedigd door het nieuws. God is de eeuwige Koning! En alles wat ik doe voor die Koning heeft waarde en maakt verschil, hoe klein ook.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons