Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
30 juni 2021

Aruba: geraakt door crisis, sterker als volk!

Door Gregory Goedgedrag

Het was vrijdag 13 maart 2020, en ik lag ontspannen in mijn ligstoel in de woonkamer. Wij hadden al zoveel gehoord over het COVID-19-virus en de uitbraak in China en Europa. De Premier van Aruba had al eerder gezegd dat het niet lang zou duren voordat het ook op Aruba zou aankomen. Op die dag kwam het nieuws: 2 personen waren positief getest en de kans op een uitbraak van besmettingen was groot. Het duurde niet lang voordat alle grenzen naar en vanuit Aruba hermetisch gesloten werden. Ja, 2020 is een uitdagend jaar geweest voor ons allemaal.

De Bijbel zegt: ‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand’ (Jesaja 41:10). Dat zijn de woorden die mij de kracht hebben gegeven om deze crisis te overwinnen. Ik ben zelf niet besmet geraakt met het virus, maar het heeft mijn leven wel degelijk geraakt.

Warm, niet alleen door de zon

Aruba is een multicultureel en multilinguïstisch eiland. Er wonen hier mensen van talloze nationaliteiten en landen, en de meeste mensen spreken maar liefst 4 talen, of zelfs meer dan vier. Maar het mooiste is dat wij als Caribische mensen zeer gehecht zijn aan familie en vrienden. Mijn ouders, geboren op Bonaire, hebben zich hier van jongs af aan gevestigd nadat zij waren getrouwd. Wij zijn opgegroeid in San Nicolas, de stad met de grootste concentratie aan buitenlanders; de meesten afkomstig uit de omringende Caribische eilanden en landen, zoals Venezuela, Colombia en Suriname. En San Nicolas is een grote mengelmoes van culturen en talen, waar een warm gevoel van liefde en vertrouwen heerst.

Afgelast

COVID-19 heeft het leven van iedereen veranderd. Met de avondklok kon men niet meer ‘s avonds bij familie of vrienden op bezoek. Er mocht niet meer gesport worden en wat men hier uiterst waardeert mocht niet meer: muziek maken en dansen bij feesten. Ook de kerken hebben hieronder geleden. Alle kerkdiensten werden afgelast vanwege de pandemie. De Kerk is de gemeenschap van de kinderen van God om het Woord en Eucharistie met elkaar te delen (Handelingen 2), en we mochten plotseling niet meer bij elkaar komen. Ik ben musicus en voorzanger in parochie Santa Teresita di Niño Hesus in San Nicolas, maar zing in alle parochies met mijn groep God’s Sons. We mochten niet meer als groep optreden en zingen in de kerk.

Digitaal én geestelijk verbonden

Maar de kracht van de Arubaanse kerkgemeenschap ligt in het vertrouwen en de hoop die elke dag opkomen. Ik ervaar het zoals het liedje zegt, in aanleuning aan Psalm 113:3: ‘Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam van God geloofd. Halleluja, prijst dan de Heer, allen die Hem echt willen dienen. Looft de Naam van Onze God. Halleluja.’ De pandemie heeft ons niet gestopt, en het lijkt zelfs alsof de kerk sterker is geworden. Men is creatief geworden en is overgestapt naar digitale platforms en social media om samen Jezus te vieren. Ook whatsapp, messenger en andere applicaties hebben ontzettend goed werk gedaan om ons dichter bij elkaar te brengen.

Het is een feit dat er vele uitdagingen zijn geweest, zoals een stijging in zelfmoordpogingen en huiselijk geweld, maar de hulp van de gemeenschap in het algemeen heeft bijgedragen tot een groot gevoel van medeleven en spirituele omhelzing. Men praat nu meer over God, men deelt veel opbeurende berichten met elkaar en de pandemie bleek in het algemeen toch draagbaar te zijn.

Allen één

Laatste ontwikkelingen op allerlei niveaus staan in het kader van de woorden ‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God.’ En hoe is Hij in ons midden? Dat maakt Jezus in Matteüs 25:40 heel concreet: Hij is aanwezig in ons en in onze naasten: als ik aan jou geef, dan geef ik ook aan Hem. Als je met mij deelt, deel je ook met Hem. Wij moeten elkaar de hand toereiken als eilandbewoner en als wereldburger om elkaar te helpen de pandemie te overleven en opnieuw te beginnen in de Geest van onze God. Juist in de crisis ervaar ik de kracht van deze woorden van Jezus uit Johannes 17:21. ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.’

Gregory Goedgedrag
Docent Bachelor Papiamento en opleidingscoördinator Bachelor Papiamento en Bachelor Nederlands als Vreemde Taal.
Acoliet / Lector en kandidaat Rooms-Katholieke Diaken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons