Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
24 juli 2019

100e aflevering: Bijbel Basics is halverwege

‘Ik heb nog niet eerder zó’n leuk gesprek gehad met de kinderen in de kerk’. Dit soort reacties op Bijbel Basics komen geregeld binnen bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). De honderdste aflevering van deze kindernevendienstmethode staat nu online. Daarmee is precies de helft bereikt van de beloofde 200 essentiële Bijbelverhalen. 

De 100e aflevering is bestemd voor gebruik op zondag 8 september en gaat over de twaalf spionnen die het land Kanaän (het huidige Israël) moesten verkennen. Hiermee begint een reeks over Jozua. Die bracht het volk Israël na een lange woestijnreis in het beloofde land. Bijbel Basics wordt niet alleen gebruikt en gewaardeerd door jeugdwerkers, maar ook door docenten godsdienst, zowel in Nederland als in Vlaanderen. 

Citroensap 

Het NBG beloofde bij de start van de methode dat ook minder bekende Bijbelboeken aan bod zouden komen, zoals Spreuken en Openbaring. ‘Dat is gelukt’, zegt eindredacteur Anne-Mareike Schol-Wetter. ‘Er zijn bijvoorbeeld afleveringen over Klaagliederen en Hooglied. Een moeilijk onderwerp als ‘verdriet’ hebben we aan de hand van Klaagliederen behandeld, gekoppeld aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Gedachteniszondag. In plaats van een knutselwerkje geven we in deze aflevering de kinderen iets te proeven: citroensap. Nadat er iets zoets doorheen is gemengd, mogen ze nog eens proeven. En in de aflevering over Hooglied laten we merken hoe sterk de liefde is.’

Top drie

De drie meest gebruikte afleveringen zijn: ‘Jezus gaat naar Jeruzalem’, ‘Jezus jaagt handelaars uit de tempel’ (beide uit het paasprogramma 2019) en ‘Er komt een nieuwe leider’ (uit het adventprogramma 2018). Anne-Mareike Schol: ‘De top drie laat zien hoe paasprogramma in de smaak viel. Sommige kerken bouwden zelfs aan de hand van ons materiaal een complete maquette van Jeruzalem.’ (Zie foto).

Methode voor Bijbel en kind 

Bijbel Basics brengt de Bijbel dicht bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De methode houdt rekening met leervoorkeuren en leeftijdsverschillen en legt de basis voor een brede Bijbelkennis. Bijbel Basics wordt inmiddels gebruikt door ruim 7.500 jeugdwerkers in allerlei kerken, zoals in de Protestantse kerk in Nederland, Gereformeerd-vrijgemaakte en Nederlands Gereformeerde kerken, Baptisten, Remonstranten en evangelische gemeenten. Vanwege internationale belangstelling wordt de methode ook in het Engels vertaald.

Op de website zijn de beschikbare 100 afleveringen te downloaden. Wie zich aanmeldt, krijgt een startersgids en wekelijks een aflevering via de mail. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons