Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Afkortingen Bijbelboeken

Onderstaande afkortingen zijn de afkortingen zoals deze vermeld staan in de papieren Bijbel. Om naar een Bijbelpassage op ons platform te linken heeft u de Engelse afkorting nodig (zoals vermeld achter de afkorting). De url's tonen telkens het laatste hoofdstuk van ieder Bijbelboek.

Oude Testement

Nieuwe Testament

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons