Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat voor boek is de Bijbel?

Een bekend boek

De Bijbel is een van de meest gelezen boeken op de wereld. Het is voor veel mensen een bron van inspiratie. De Bijbel is ook een bekend boek omdat het een belangrijk onderdeel is van onze cultuur en onze geschiedenis. In boeken en films, op schilderijen en in de Nederlandse taal kom je vaak verwijzingen tegen naar verhalen uit de Bijbel. Ook hebben nog veel kinderen een Bijbelse naam. 

Een heilig boek

Voor joden en christenen is de Bijbel niet alleen een bron van inspiratie, maar ook een heilig boek. Ze lezen de Bijbel als een boek dat betekenis aan hun leven geeft. De Bijbel en Bijbelstudie doen helpt hen om in God te geloven en om goed te leven.

De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Voor joden is alleen het eerste deel van de Bijbel een heilig boek. Joden noemen hun Bijbel meestal Tanach. Christenen noemen dit deel ‘het Oude Testament’. Zij lezen ook het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament. Voor hen horen het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar.

Een oud boek

De Bijbel is een oud boek. Sommige delen zijn wel 3000 jaar oud! Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws en voor een klein deel in het Aramees. De boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven in het Grieks. De Bijbel is dus geschreven in een andere tijd dan de onze, en in talen die de meeste mensen niet kunnen lezen. Daarom is de Bijbel al heel vaak vertaald, ook in het Nederlands.

Een verzameling boeken

Als je een Nederlandse vertaling van de Bijbel ziet, denk je misschien dat de Bijbel uit één geheel bestaat. Het is één boek. Maar de Bijbel is niet als één geheel geschreven, en niet door één persoon. Het woord ‘Bijbel’ komt van het Griekse woord biblia, wat betekent: boeken.

De Bijbel is dus eigenlijk een verzameling losse boeken. De Bijbelboeken hebben allemaal hun eigen naam en hun eigen onderwerp.

Achtergrondinformatie

Er is nog veel meer te zeggen over het ontstaan van de Bijbel en de samenstelling daarvan. Ontdek het op debijbel.nl

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons