Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kom haastig, God

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Van David, een dringend gebed.

2God, breng mij uitkomst,

HEER, kom mij haastig te hulp.

3Dat beschaamd en vernederd worden

wie mij naar het leven staan,

met schande terugwijken

wie mijn ongeluk zoeken,

4beschaamd zich omkeren

wie de spot met mij drijven.

5Wie bij U hun geluk zoeken

zullen lachen en vrolijk zijn,

wie van U hun redding verwachten

zullen steeds weer zeggen:

‘God is groot!’

6Ik ben arm en zwak,

God, kom haastig,

U bent mijn helper, mijn bevrijder,

HEER, wacht niet langer.

Psalmen 70NBV21Open in de Bijbel

Soms heb je niet veel woorden meer over of nodig. Alleen het woordje ‘Help’ kan al een gebed zijn. Ook dan luistert God.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons