Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Nieuwe kansen

Bijbeltekst(en)

Oproep terug te keren naar de HEER

1In de achtste maand van het tweede regeringsjaar van Darius richtte de HEER zich tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo: 2‘De toorn van de HEER heeft jullie voorouders getroffen. 3Zeg nu tegen het volk: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar Mij, dan zal Ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten. 4Wees niet als jullie voorouders. Toen de vroegere profeten hen in mijn naam opriepen om terug te keren van hun dwaalwegen en te breken met hun kwalijke praktijken, luisterden ze niet en gaven ze aan mijn woorden geen gehoor – spreekt de HEER. 5Waar zijn ze nu, jullie voorouders? En de profeten, leven zij eeuwig voort? 6Toch hebben mijn woorden en de wetten die Ik mijn dienaren, de profeten, had opgedragen te verkondigen, jullie voorouders getroffen. Zij kwamen tot inkeer en erkenden: ‘De HEER van de hemelse machten heeft vanwege onze handel en wandel met ons gedaan wat Hij zich had voorgenomen.’”’

Zacharia 1:1-6NBV21Open in de Bijbel

De komende tijd lezen we uit Zacharia. Nadat de Perzen de macht van de Babyloniërs hebben overgenomen, keert een deel van de Judese ballingen uit Babylonië terug. Zacharia is er ook bij. En in oktober of november in 520 voor Christus spreekt God tot Zacharia. Hij moet de mensen oproepen weer te gaan leven zoals God dat wil. Zij moeten niet het voorbeeld van hun voorouders volgen. Vaak is het moeilijk om de dingen anders te doen, zelfs als je dat graag zou willen. Maar hier laat God weten: jullie krijgen een nieuwe kans; het kan anders!

Wat zou jij anders willen doen dan je ouders? Waarom?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons