Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kroning

Bijbeltekst(en)

9Toen richtte de HEER zich tot mij: 10‘Je moet de geschenken van de ballingen Cheldai, Tobia en Jedaja, die uit Babel zijn gekomen, in ontvangst nemen en diezelfde dag nog naar het huis van Josia, de zoon van Sefanja, gaan. 11Laat van het goud en zilver een kroon maken en zet die op het hoofd van de hogepriester Jozua, de zoon van Josadak. 12Zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Let op, een man met de naam Telg, die aan de stam zal ontspruiten, herbouwt de tempel van de HEER. 13Hij is het die de tempel van de HEER zal herbouwen; hij is het die de koninklijke waardigheid zal dragen en zal heersen vanaf zijn troon. Er zal ook een priester zijn op een eigen troon, en zij zullen in goede vrede samenwerken. 14De kroon zal in de tempel van de HEER worden bewaard ter herinnering aan Cheldai, Tobia en Jedaja, en ter herinnering aan de welwillendheid van de zoon van Sefanja. 15Uit verre landen zullen mensen hierheen komen om te helpen bij de bouw van de tempel van de HEER.”’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. Dit alles zal gebeuren als jullie luisteren naar de HEER, jullie God.

Zacharia 6:9-15NBV21Open in de Bijbel

Zacharia mag het volk bemoedigen met zijn dromen. De kroon die Jozua krijgt overhandigd, is het onderpand van de belofte dat er een nakomeling van David zal komen die de tempel zal herbouwen en samen met de hogepriester voor rust en vrede zal zorgen. De nieuwe tempel is het symbool voor de nieuwe tijd die komt, een tijd waarin het volk veilig zal zijn. De Israëlieten werden nog steeds bedreigd door vijanden, ook al waren ze teruggekeerd naar Juda. Maar met de nieuwe koning en de nieuwe tempel zal er eindelijk vrede zijn.

Is er vrede in jouw leven? Of lijkt die soms ver weg?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons