Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zondag 28 februari

Bijbeltekst(en)

Een stem uit de hemel

2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7Toen kwam er een wolk, die hen overdekte, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ 8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

9Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Marcus 9:2-10NBV21Open in de Bijbel

Lectio
Jezus kiest slechts drie van zijn leerlingen uit om deze bijzondere gebeurtenis mee te delen. Het gebeurt op de top van een berg: Jezus’ uiterlijk verandert voor hun ogen. Deze gebeurtenis bestaat uit drie momenten: een duidelijke verandering van het uiterlijk van Jezus, Mozes en Elia die bij Jezus verschijnen en ten slotte de wolk die neerkomt en de stem die gehoord wordt. Marcus beschrijft hoe Jezus en zijn kleren schitterend wit en stralend worden, hoe de wolk de groep en de berg omhult en hoe dan een stem uit de wolk lijkt te komen en over Jezus zegt: ‘Mijn eigen geliefde Zoon’ en ‘luister naar hem’. Over het algemeen wordt de wolk geïnterpreteerd als de heilige Geest, en de stem die spreekt van ‘mijn Zoon’ is de Vader. Deze gebeurtenis openbaart de Drie-eenheid: God in drie personen. Hier op de berg wordt Jezus bekendgemaakt als Zoon van God. Petrus geeft uitdrukking aan het diepe ontzag dat hij en zijn vrienden krijgen in de aanwezigheid van God. Dit is een aspect dat telkens terugkomt in het Oude Testament wanneer mensen God ontmoeten (zie bijvoorbeeld ook in Exodus 3; Jesaja 6).

Meditatio
Wat kan Jezus’ bedoeling ermee zijn geweest om de leerlingen te laten delen in deze ongelofelijke ervaring? Waarom beschrijft Marcus dit zo uitvoerig? Hoe denk je dat de leerlingen reageerden op Jezus’ bevel om met niemand over deze gebeurtenis te spreken tot Hij uit de dood zou zijn opgestaan? In welk opzicht kunnen wij ‘naar hem luisteren’, zoals God de leerlingen opdroeg?

Oratio
De psalm van vandaag is een dankbede van een man die door God van de dood gered werd. Dank God samen met de psalmist omdat Hij jou voor het eeuwige leven bestemd heeft. Vraag de heilige Geest over je te komen en je te veranderen zodat mensen iets bijzonders aan je manier van leven gaan merken. Vraag God of Hij je wil helpen om Jezus nog meer naar anderen toe te weerspiegelen. Dank God voor het indrukwekkende voorrecht dat Hij ons geeft om te kunnen zeggen: ‘Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de Heer’ (Psalm 116:9). Vraag God om hulp zodat dit een dagelijkse waarheid in je leven mag worden.

Contemplatio
Wees stil in Gods aanwezigheid. Wat denk je dat God jou vandaag wil zeggen met deze Bijbeltekst?

 

Ondersteunende Bijbelteksten:
Genesis 22:1-18; Psalm 116:10, 15-19; Romeinen 8:31-34

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons