Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kanti

Bijbeltekst(en)

7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Filippenzen 4:7NBV21Open in de Bijbel

Kanti is een arbeidsmigrant in Bahrein. Ze vertelde haar verhaal aan de directeur van het Bijbelgenootschap van de Golfstaten.

‘Nadat mijn man mij had verlaten moest ik zelf geld verdienen om voor mijn dochters te kunnen zorgen. Ik ben naar Bahrein gegaan om te gaan werken als huishoudster. Toen ik daar kwam, ging het niet goed met mij. Ik voelde me gebroken en ik had een muur om mezelf heen gebouwd door wat ik had meegemaakt. Tot ik door een christelijke vriendin werd uitgenodigd om mee te gaan naar de kerk. Dat heeft mijn leven voor altijd veranderd, want God sprak tot mij.

Ik kwam tot geloof. Ik kreeg van het Bijbelgenootschap een Bijbel in mijn eigen taal. Ik wilde alles weten over Gods Woord, en ik miste nooit een kerkdienst. De Bijbel werd echt mijn beste vriend die met mij meegaat op mijn weg in het leven als christen.

Sinds ik mijn leven in Gods handen heb gelegd ervaar ik een vrede en vreugde die ik niet goed in woorden kan vatten. Ik bid dat veel meer vrouwen zoals ik die vrede en vreugde zullen vinden in Christus.’

Ervaar jij ook wel eens vrede en vreugde als je in de Bijbel leest?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons