Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 33 | Tot het uiterste gaan

Bijbeltekst(en)

Onderricht in de tempel

35Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: ‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de messias een zoon van David is? 36Zelf heeft David, sprekend door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” 37David noemt Hem Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.

38Tijdens zijn onderricht zei Hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, 39en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: 40ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

41Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. 43Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Marcus 12:35-44NBV21Open in de Bijbel

Als Jezus in de tempel tegen de mensen spreekt, luisteren ze graag naar Hem. Jezus raakt hun verlangen aan naar Gods nieuwe wereld.

In de tijd van de Bijbel was een weduwe heel kwetsbaar. Ze had geen man om voor haar te zorgen. Volgens de Joodse wet had ze recht op een deel van de oogst die de mensen aan de tempel gaven (Deuteronomium 14:28-29). Maar in dit verhaal is het andersom: de weduwe geeft juist alles wat ze heeft aan de tempel. Al het geld waarvan ze moet leven. Het is veel meer dan de rijken hebben gegeven van het geld dat ze overhadden. Het maakt haar tot een voorbeeld voor de mensen aan wie Jezus lesgeeft.

Geef jij God iets wat echt belangrijk voor je is, wat voor jou echt iets op het spel zet?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons