Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

23 maart – Dag 30 | Maak ruimte!

Bijbeltekst(en)

De vijgenboom en de tempel

12Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg Hij honger. 13Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen Hij bij de boom gekomen was, trof Hij alleen maar bladeren aan; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. 14Hij zei tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden dit.

15Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, 16en Hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. 17Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 18De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor Hem, omdat het hele volk diep onder de indruk was van zijn onderricht. 19Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad.

20Toen ze ’s morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. 21Petrus herinnerde zich het voorval en zei: ‘Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.’ 22Jezus zei tegen hen: ‘Heb geloof in God. 23Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. 24Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. 25Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Marcus 11:12-26NBV21Open in de Bijbel

Gisteren heeft Jezus al een kijkje genomen in de tempel. Vandaag treedt Hij vastberaden op: Gods huis moet een plaats van gebed zijn!

We lezen ook over een vijgenboom. Het is een boom met veel bladeren: van een afstandje lijkt het heel wat. Maar als Jezus dichterbij komt, ziet Hij dat er geen vijgen aan de boom groeien.

De vijgenboom wordt een beeld van wat Jezus in de tempel aantreft. Vanuit de verte is het een indrukwekkend gebouw. Maar als je dichterbij komt, zie je dat er van alles mis is. De mensen zijn zo druk met het kopen verkopen van offerdieren dat er geen ruimte is voor gebed.

Het beeld van de vijgenboom is best heftig: de boom verdort nog voordat hij vruchten kan dragen. Even radicaal is wat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: ‘Als je iets aan God vraagt, twijfel dan niet, maar geloof dat het zal gebeuren. Dan gebeurt het ook.’ Dat is volgens Jezus pas echt bidden.
Hoe kun jij in jouw leven meer ruimte maken voor gebed?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons