Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zaterdag 9 maart

Bijbeltekst(en)

Bruiloft in Kana

1Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

12Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

Johannes 2:1-12NBV21Open in de Bijbel

Jezus doet allerlei wonderen. Zes daarvan worden in het evangelie volgens Johannes ‘wondertekenen’ genoemd. Het veranderen van water in wijn tijdens de bruiloft in Kana is het eerste wonderteken. Het thema van een bruiloft speelt daarbij een belangrijke rol. De
band tussen God en zijn volk wordt in het Oude Testament vaak vergeleken met een huwelijk. Het huwelijk is ook een beeld voor het moment dat het verbond tussen God en zijn volk hernieuwd wordt (Jeremia 31:1-14, Jesaja 54:1-5, Hosea 2:16-22). Zo vormt het
eerste wonderteken van Jezus een goede inleiding op de rest van het evangelie. Wat op het eerste gezicht een simpel wonder lijkt, heeft juist erg veel betekenis. Jezus zal de band tussen God en de mensen vernieuwen. Later in het evangelie wordt Jezus dan vergeleken met een bruidegom die met zijn bruid trouwt (Johannes 3:29).

Wanneer is een feest voor u pas echt een feest?

Opdracht

Een bruiloft is een feest van liefde en verbondenheid. Met welke mensen voelt u zich verbonden, of zou u zich nog meer verbonden willen voelen? Nodig hen dit weekend uit, voor koffie met iets lekkers, of voor een eenvoudige maaltijd. En vertel ook waarom u dit doet.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons