Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Woensdag 13 maart

Bijbeltekst(en)

Getuigenis van Johannes de Doper

22Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef Hij enige tijd en Hij doopte er. 23Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. 24Johannes was immers nog niet gevangengezet. 25Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. 26Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar Hem toe!’ 27Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. 28Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.” 29De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. Zo vergaat het ook mij: mijn vreugde is volkomen. 30Hij moet groter worden en ik kleiner.

31Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, 32getuigt van wat Hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. 33Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. 34Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed. 35De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. 36Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

Johannes 3:22-36NBV21Open in de Bijbel

Johannes de Doper omschrijft Jezus weer op een nieuwe manier: als messias en de bruidegom. Zichzelf noemt hij de vriend van de  bruidegom. Weer richt Johannes de Doper alle aandacht op Jezus. Zoals we al bij het verhaal over de bruiloft in Kana zagen, komt het beeld van de bruidegom en de bruid vaak voor in het Oude Testament. God is dan de bruidegom en Gods volk de bruid. Johannes de Doper geeft een nieuwe betekenis aan dit bekende beeld. Voor hem is Jezus de bruidegom en zijn degenen die in Jezus geloven de
bruid. Het beeld onderstreept de belangrijke taak die Jezus heeft: zijn volgelingen bij God brengen. Daarom benadrukt Johannes de Doper ook dat het van groot belang is dat je in Jezus gelooft. Wie bij Jezus de Zoon hoort, hoort bij God de Vader.

In welke persoon herkent u zichzelf het meest? In de vriend, de bruid, of in nog iemand anders?

Opdracht

Beluister via nederlandzingt.eo.nl/dag7 het lied Ik wil jou van harte dienen. Wat roept dit lied bij u op? Hoe past het bij de Bijbeltekst van vandaag?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons