Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Witte Donderdag

Bijbeltekst(en)

1Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden Hem een purperen mantel aan. 3Ze liepen naar Hem toe en zeiden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’, en ze sloegen Hem in het gezicht. 4Pilatus ging weer naar buiten en zei: ‘Ik zal Hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ 5Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is Hij, die mens,’ zei Pilatus. 6Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars Hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem Hem dan mee en kruisig Hem zelf, want ik zie niet waaraan Hij schuldig is.’ 7De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat Hij moet sterven, omdat Hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ 8Toen Pilatus dit hoorde, schrok hij hevig. 9Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt U vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. 10‘Waarom zegt U niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet U dan niet dat ik de macht heb om U vrij te laten of U te kruisigen?’ 11Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over Mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die Mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’ 12Vanaf dat moment wilde Pilatus Hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.’ 13Toen Pilatus dit hoorde, liet hij Jezus naar buiten brengen. Zelf nam hij plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. 14Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is Hij, uw koning.’ 15Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met Hem, weg met Hem, aan het kruis met Hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ 16Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen.

Jezus gekruisigd en begraven

Jezus werd weggevoerd;

Johannes 19:1-16NBV21Open in de Bijbel

Pilatus is bang dat het volk tegen hem in opstand komt. Daarom laat hij Jezus slaan en vernederen. Daarna laat hij hem aan de mensen zien, met de beroemde zin: ‘Hier is hij, de mens’ (vers 5). Je zou dit alleen kunnen lezen als: ‘Kijk, hier is hij. Hier is de man waar jullie zoveel problemen mee hebben. Hij stelt toch niets voor? Laat hem gaan.’ Maar als je naar het hele Johannes-evangelie kijkt, betekenen zijn woorden veel meer. Ja, Jezus was een mens, een gewoon, sterfelijk mens. Dat staat al in het begin van het evangelie (Johannes 1:14). Maar om echt te ontdekken wie hij is, moet je op een andere manier naar hem leren kijken.

In het proces tegen Jezus laten de mensen zich vooral leiden door angst. Herkent u dit in situaties in onze tijd?

Opdracht

Blader eens door een krant of tijdschrift en kijk daarbij goed naar de afbeeldingen waarop mensen te zien zijn. Wat valt u op? Wat laat zo’n afbeelding zien, en wat juist niet?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons