Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Marije Vermaas

6. Gods huis op aarde

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

2Hoe lieflijk is uw woning,

HEER van de hemelse machten.

3Van verlangen smacht mijn ziel

naar de voorhoven van de HEER.

Mijn hart en mijn lijf roepen

om de levende God.

4Zelfs de mus vindt een huis

en de zwaluw een nest

waarin ze haar jongen neerlegt,

bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,

mijn koning en mijn God.

5Gelukkig wie wonen in uw huis,

gedurig mogen zij U loven. sela

Psalmen 84:1-5NBV21Open in de Bijbel

11Beter één dag in uw voorhoven

dan duizend dagen daarbuiten,

liever op de drempel van Gods huis

dan wonen in de tenten der goddelozen.

Psalmen 84:11NBV21Open in de Bijbel

Nadat God de Israëlieten had bevrijd uit slavernij, kregen zij Gods wet en voorschriften om in vrede te kunnen leven. Daarna werden de wetten opgeborgen in de heilige ark van het verbond. Deze ark werd in het allerheiligste geplaatst: in de woestijn in een heilige tent, daarna in de tempel in Jeruzalem. Deze plek werd Gods huis op aarde. In dit huis van God was plek voor iedereen, iedereen was er welkom, zelfs de mus vond daar een woning (vers 4)! De tweede tempel is verwoest in de eerste eeuw na Christus. Daardoor kreeg de synagoge als leerhuis een belangrijke plek in de Joodse traditie. Christenen geloven dat de tempel niet meer nodig is, omdat met Jezus’ dood het voorhangsel (een gordijn) voor het allerheiligste scheurde (Matteüs 27:50-51 en Hebreeën 10:19-20). Gods heilige Geest kan door Jezus’ bloed nu in ons wonen. Wij zijn nu Gods huis op aarde.

Luister vandaag eens naar Psalmen Voor Nu: ‘Wat houd ik van uw huis’ of naar Lev: ‘Welkom in Gods huis’.

Hoe stel jij je Gods huis voor?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons