Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verboden te vissen

Bijbeltekst(en)

18Wie is een God als U,

die schuld vergeeft

en aan zonde voorbijgaat?

U blijft niet woedend

op wie er van uw volk nog over zijn;

liever toont U hun uw trouw.

19Opnieuw zult U zich over ons ontfermen

en al onze zonden tenietdoen.

Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.

20U bewijst Jakob uw trouw

en Abraham uw goedheid,

zoals U gezworen hebt aan onze voorouders,

in de dagen van weleer.

Micha 7:18-20NBV21Open in de Bijbel

God gooit al je zonden in het meer van vergetelheid en hij zet er een bordje bij: verboden te vissen.
Corrie ten Boom

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons