Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gekend

Bijbeltekst(en)

13U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

14Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,

wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

15Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

kunstig geweven in de schoot van de aarde,

was mijn wezen voor U geen geheim.

16Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Psalmen 139:13-16NBV21Open in de Bijbel

In de buik van mijn moeder kende u mij al. Al mijn dagen zijn in uw boek opgeschreven. Elke dag was u erbij.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons