Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat de Heer verlangt

Bijbeltekst(en)

6‘Wat kan ik de HEER aanbieden,

waarmee hulde brengen aan de verheven God?

Moet ik Hem tegemoet treden met brandoffers,

zou Hij eenjarige stieren aanvaarden?

7Kan ik Hem gunstig stemmen met duizenden rammen,

met olie, stromend in tienduizend beken?

Moet ik mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb misdaan,

de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’

8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,

je weet wat de HEER van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten

en nederig de weg te gaan van je God.

Micha 6:6-8NBV21Open in de Bijbel

God vraagt niet veel van ons. Alleen dit: leef eerlijk en wees trouw. Vaak weten we wel wat goed is, maar doen we toch het verkeerde. Het is dan net alsof we helemaal vergeten zijn hoe het moet.
Wat heb jij nodig om altijd trouw en eerlijk te blijven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons