Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Johannes bereidt de mensen voor op Jezus

Bijbeltekst(en)

7Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? 8Breng vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

10De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’

Lucas 3:7-14NBV21Open in de Bijbel

Johannes spreekt de mensen die naar hem komen luisteren, streng toe. We noemen dat ook wel een donderpreek. Dat doet Johannes omdat hij wil dat de mensen hun leven eindelijk veranderen. Ze moeten goede dingen gaan doen. Als jij een donderpreek zou mogen houden, waarover zou die dan gaan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons