Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Iedereen gelijk

Bijbeltekst(en)

1Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen gemene zaak met een misdadiger door iemand vals te beschuldigen. 2Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen, en als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten. 3Iemand die arm is, mag je in een rechtszaak niet bevoordelen.

4Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen.

5Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien maar moet je hem meteen de helpende hand bieden.

6Bij een rechtszaak moet je de rechten van de armen eerbiedigen. 7Laat je niet beïnvloeden door valse aantijgingen en breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood; wie zich daaraan schuldig maakt, laat Ik niet vrijuit gaan. 8Neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken zienden blind en maken eerlijke mensen tot leugenaars.

9Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte.

Exodus 23:1-9NBV21Open in de Bijbel

God vindt het belangrijk dat we iedereen gelijk behandelen. Dat merk je aan alle wetten. Je moet bijvoorbeeld iemand die arm is hetzelfde behandelen als iemand die rijk is. Ook als iemand een vreemdeling is, moet je diegene gelijk behandelen. Toen de Israëlieten vreemdelingen waren in Egypte, kregen ze geen respect. Ze krijgen nu de kans om het beter te doen. Hun eigen ervaring in Egypte helpt hen daarbij.
Wat kun jij doen om vreemdelingen beter te begrijpen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons