Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Geloven en doen horen bij elkaar

Bijbeltekst(en)

8Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist. 9Maar als u op uiterlijkheden afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. 10Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. 11Want Hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wet. 12Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet, die vrijheid brengt. 13Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.

14Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18Maar iemand zou kunnen zeggen: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.

Jakobus 2:8-18NBV21Open in de Bijbel

Volgens Jakobus is geloof pas echt als je ook leeft zoals God dat wil. Redding komt van God, door Jezus: daar kan een mens niets aan toevoegen (Jakobus 2:1). Maar goede daden laten wel zien dat je geloof écht is. Ze zijn dus geen betaalmiddel waarmee je je toegangskaartje voor Gods nieuwe wereld koopt. Ze zijn het bewijs dat je al in die nieuwe wereld thuishoort.
Met welke daden van recht ga jij je geloof concreet in de praktijk brengen? Schrijf ze op, deel ze met iemand uit je omgeving of op social media, en ga ervoor!

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over De heilige Geest. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons