Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is de zin van het bestaan? 

Bijbeltekst(en)

Onrecht en onderdrukking

16Ik heb nog iets onder de zon gezien: op de plaats waar rechtgesproken wordt, heerst onrecht. Ik zag de plaats waar gerechtigheid zou moeten zijn, en er heerst onrecht. 17Ik zei tegen mezelf: God zal zowel de rechtvaardigen als de goddelozen aan zijn oordeel onderwerpen, want er is bij Hem voor alles wat gebeurt en voor elke daad een tijd. 18Ik zei tegen mezelf dat God de mensen heeft bevoorrecht: ze beseffen dat ze als de dieren zijn. Niet meer dan de dieren zijn ze, 19want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte. 20Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof. 21Wie zal ooit weten of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt naar de aarde? 22Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld, want wie zal hem van iets laten genieten na zijn dood?

1Ik vestigde mijn aandacht op alle onderdrukking die er is onder de zon en zag de tranen van de onderdrukten. Er is niemand die hen bijstaat. De onderdrukkers onderdrukken hen met harde hand, en er is niemand die hen bijstaat. 2De doden, meende ik, zijn gelukkiger te prijzen dan de levenden. Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn. 3Maar beter af dan beiden is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon.

Prediker 3:16-4:3NBV21Open in de Bijbel

Het is één van de grootste levensvragen die mensen hebben: Wat is de zin van het bestaan? Vooral als je onrecht wordt aangedaan, komt die vraag naar voren. Als mensen je onderdrukken en niemand je helpt. Dan vraag je je af wat voor zin het heeft, wat de zin is van jouw bestaan…

Dan kun je Prediker misschien wel heel goed begrijpen als hij zegt dat de doden beter af zijn dan de levenden. Dat de mensen die nog niet geboren zijn beter af zijn, omdat zij geen weet hebben van wat onrecht is.

Wie kun je vandaag laten weten dat hij of zij waardevol is en dat je blij bent met zijn of haar bestaan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons