Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zeven

Bijbeltekst(en)

Het zevende zegel

1Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, die ongeveer een half uur duurde. 2Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. 3Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. 4De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. 5Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.

De eerste zes bazuinen

6De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. 7Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. 8De tweede engel blies op zijn bazuin. Iets dat eruitzag als een grote berg, waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van het water werd bloed, 9een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood en een derde deel van de schepen verging. 10De derde engel blies op zijn bazuin. Uit de hemel viel een grote ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 11De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd alsem. Veel mensen stierven door het water, dat bitter geworden was. 12De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht. 13In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog: ‘Wee! Wee! Wee de mensen die op aarde leven! Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben.’

Openbaring 8:1-13NBV21Open in de Bijbel

Het getal zeven komt vaak voor in het boek Openbaring. Het is het getal van de volheid en volmaaktheid. Meer kan er niet komen. Het Lam in Openbaring 5:6 heeft zeven hoorns (het is dus erg sterk) en zeven ogen (het ziet alles). Elke keer als het Lam een zegel verbreekt, ziet Johannes een oordeel van God. Na het verbreken van de zevende zegel wordt het stil. Er zijn aardbevingen geweest, er is gezongen, geroepen, gepraat. En nu is het stil. Het is als stilte voor een storm: niets beweegt, maar toch voel je dat er iets indrukwekkends staat te gebeuren!

Welk moment van stilte in jouw leven heeft veel indruk op je gemaakt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons