Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gelukkig?

Bijbeltekst(en)

1Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.

3Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij.

Openbaring 1:1-3NBV21Open in de Bijbel

Het boek Openbaring is een apocalyptisch geschrift. ‘Apocalyps’ betekent ‘onthulling’. Openbaring is dus een boek waarin God via visioenen aan mensen zijn geheimen onthult, openbaar maakt. Er wordt veel gebruikgemaakt van symbolen, ideeën en beelden uit het Oude Testament. Johannes schrijft het boek aan zeven jonge kerken. De gelovigen hebben het erg moeilijk, zij worden vervolgd vanwege hun geloof. Toch schrijft Johannes: ‘Gelukkig zijn jullie.’ Net zoals Jezus deed in zijn toespraak op de berg (Matteüs 5:1-12). Het boek is dan ook, ondanks alle heftige beelden, bedoeld om te bemoedigen en te troosten: de lezer mag weten dat Gods plan altijd doorgaat.

Wie of wat kan jou gelukkig maken, zelfs als je het moeilijk hebt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons