Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Geen bekering

Bijbeltekst(en)

13Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier hoorns van het gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem 14die tegen de zesde engel met de bazuin zei: ‘Maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gevangenzitten.’ 15De vier engelen werden losgemaakt; ze waren gereedgehouden om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te doden. 16Het aantal ruiters van de bereden troepen – ik hoorde hoeveel het er waren – bedroeg tienduizend maal tienduizenden. 17Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel. 18Een derde deel van de mensen werd gedood door deze drie plagen, het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwamen. 19Want de kracht van de paarden zat in hun mond en in hun staart. Die staarten hadden koppen en leken net slangen; daarmee richtten ze onheil aan. 20Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren. 21Evenmin keerden ze zich af van hun wandaden: moord en toverij, ontucht en diefstal.

Openbaring 9:13-21NBV21Open in de Bijbel

Ook in de tekst van vandaag gaan de rampen door. Het beeld van de bazuin was zowel in de Joodse als in de Romeinse wereld bekend. Joden dachten erbij aan het begin van een veldslag. Romeinen hoorden er een teken van de goden in. Beide betekenissen komen in Openbaring samen: de bazuinen kondigen een veldslag aan, niet tussen mensen, maar tussen God en een wereld die in de greep van onrecht en geweld is.

Net als farao in het boek Exodus blijven de mensen in deze tekst vertrouwen op de verkeerde dingen. Waar komt hun blindheid vandaan, denk je? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons