Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Lezen en schrijven

Bijbeltekst(en)

3U die ons bidden hoort –

tot U komt de sterveling.

Psalmen 65:3NBV21Open in de Bijbel

Soms raakt een tekst je, maar ben je al snel weer vergeten welke tekst dat precies was, en waarom. Met ‘bezinnend schrijven’ houd je de inspiratie vast. Je hoeft niet mooi te kunnen schrijven of goed te zijn in spelling en grammatica. Het gaat om schrijven vanuit je hart.

Nodig: pen en papier

Lees eerst het Bijbelgedeelte. Kies daarna één tot drie van de vragen onder de Bijbeltekst uit en beantwoord die op papier. Schrijf je eerste gedachten op en schrijf zo bijvoorbeeld tien regels vol. Of schrijf vijf minuten onafgebroken, tot de tijd om is.

 

Bijbeltekst

Psalm 65:2-8, NBV

 

2 U komt de lof toe,

God die woont op de Sion,

u zult ontvangen wat u is beloofd.

 

3 U die ons bidden hoort –

tot u komt de sterveling.

4 Worden onze zonden mij te zwaar,

u neemt weg wat wij misdeden.

 

5 Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen,

hij mag wonen in uw voorhoven.

6 Wij genieten het goede van uw huis,

het heilige van uw tempel.

 

7 Ontzagwekkend is uw antwoord,

u doet recht en redt ons, God,

8 op u hopen de einden der aarde,

de verten van de zee.

Vragen (kies er één tot drie en beantwoord deze op papier)

Wat bemoedigt me?

Wat ontroert me?

Waar ben ik dankbaar voor?

Waar roept het me toe op?

Wat heb ik ontvangen?

Wat wil ik bewaren?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons